The Essence of Presence

VGS-congres 2018: de hernieuwde aanwezigheid van de overheid in het publieke domein

Wat vraagt een samenleving van ons waarin zelfredzaamheid en maatwerk hand in hand gaan met fragmentatie? Welke frontlinie moeten we als gemeente organiseren om in te spelen op de behoeften van onze inwoners? En wat betekent dat voor onze organisatie en voor de rol van de gemeentesecretaris naar binnen en naar buiten?

The essence of presence: ‘the fact that someone or something is in a place’.

The artist is present

Marina Abramović houdt zich bezig met videokunst en performance, waarbij zij haar eigen lichaam gebruikt als bronmateriaal. In 2010 zat ze drie maanden lang zes dagen per week in het atrium van het Museum of Modern Art (New York). Voor haar performance The artist is present, onderdeel van een overzichtstentoonstelling,  konden mensen één voor één tegenover haar zitten, zo lang als ze zelf wilden. Ze mochten haar aankijken, maar het was niet de bedoeling dat er woorden of aanrakingen uitgewisseld werden. Zij wist honderden bezoekers te ontroeren door simpelweg aanwezig te zijn; zittend op een stoel, waar ze zich liet aanschouwen. Wat maakte dit zo ontroerend? De aanschouwers voelden dat de kunstenares écht aanwezig was, zonder woorden. Dat roept emoties op. Dat raakt. Tegen alle verwachting in, trok deze performance meer bezoekers naar het MoMa dan ooit.

De gemeentesecretaris is aanwezig

En de gemeentesecretaris? Die is aanwezig in de eigen organisatie, in zijn (haar) eigen gemeente of dorp. In een wijk, een buurt. Hoe ziet dat eruit? Tijdens het congres verdiepen we ons in de contramal van de afgeslankte overheid die zich nog slechts beperkt tot zijn kerntaken. Tegen de stroom van de behoefte in aan meer regelvrijheid, betreden wij het pad van de terugkerende overheid. Nieuwsgierig? Laat je prikkelen door Marcel Meijs en zijn visie op de aanwezige secretaris:

Thema voor het VGS-congres 2018

Presence is een pleidooi voor de hernieuwde aanwezigheid van de overheid in het publieke domein. Waarmee markeer je op een passende manier jouw presence in stad en omgeving? Welke presence vergt de moderne democratie? Hoe opereert de moderne ambtenaar? Wat is zijn mandaat? Welke beleidsdomeinen lenen zich bij uitstek voor meer of hernieuwde overheidsdominantie? En dat in de context van wijkgericht werken, ondermijnende criminaliteit, de drie decentralisaties, regionalisering en bestuurlijke vernieuwing. Hoe opereert een gemeentesecretaris hierin? En hoe helpt de gemeentesecretaris de organisatie om dit te doen? Onderwerpen te over voor een interessant programma. Lees meer over het programma van het VGS-congres 2018.

 
Mede mogelijk gemaakt door: