Goed Werkgeverschap/ Gowege#

DB-lid: Christian van den Berg (gemeentesecretaris gemeente Doesburg)

Het programma goed werkgeverschap bestaat uit activiteiten die betrekking hebben op de rol van de gemeentesecretaris als werkgever. Dit zijn activiteiten als:

  • stimuleren van de noodzakelijke vernieuwing van gemeentelijke organisaties; actief ondersteunen van initiatieven die hieraan bijdragen zoals Het Nieuwe werken,
    deelstoel etc.;
  • stimuleren van eigentijdse werkgeversrol, verzamelen, delen en verspreiden van inspirerende voorbeelden daarin in verbanden zoals in #gowege en #gptw;
  • bijdragen aan een stimulerende en de vernieuwing ondersteunende CAO van deToekomst, uitdragen van en experimenteren met de #gowegeCAO;
  • actieve bijdrage leveren aan actuele thema's als mobiliteit, flexibiliteit, talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid en hiertoe (liefst met andere partijen) concrete initiatieven nemen, zoals bij Peer2peer;
  • intensieve samenwerking met strategische partners als het ministerie van Binnenlandse Zaken (programma 'beter-werken-in-het-openbaar-bestuur', normalisering arbeidsverhouding), College voor Arbeidszaken (arbeidsvoorwaarden), A+O fonds Gemeenten (HRM);
  • waar mogelijk medewerking verlenen aan experimenten en initiatieven van derden op dit terrein, zoals eerder bij het BMC onderzoek naar Goed werkgeverschap;
  • randvoorwaarden voor arbeidsmarktbeleid (jongeren en arbeidsgehandicapten) zoals demotie en loongebouw;
  • modernisering lokale verhoudingen werkgever/werknemer (2016).Mede mogelijk gemaakt door: