Gemeentesecretaris en veiligheid


Op deze pagina vind je documenten die specifiek zijn geschreven om gemeentesecretarissen te ondersteunen in hun rol op het brede domein van veiligheid. De inhoud op deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

Op dit moment (juni 2014) zijn de volgende documenten beschikbaar:

Greep op de (Veiligheids)regio; Het belang van een ambtelijke rol in de vormgeving van verlengd lokaal bestuur.
Ben je op zoek naar mogelijkheden om ambtelijke invloed uit te oefenen op gemeenschappelijke regelingen, in het bijzonder de Veiligheidsregio? Collega’s geven je tips in het boekje.

Slotdocument VGS-congresIn het slotdocument van het VGS-Congres wordt er terug gekeken op de vijf strategische vraagstukken op het gebied van veiligheid. Op zoek naar een leidraad als gemeentesecretaris voor een veiligere en strategischere gemeente? Lees het slotdocument! 

Uitwerking criterium 1: Veiligheid is een managementthema; Veiligheid is geïdentificeerd als een managementthema; de verantwoordelijkheid voor lijn- en programmasturing is in het gemeentelijk directieteam belegd. 

Uitwerking criterium 2: Integrale aanpak veiligheidsvraagstukken; Er is (lokaal of intergemeentelijk) voldoende aandacht, kennis en regievermogen georganiseerd om de gemeentelijke veiligheidstaken integraal aan te pakken en om een bijdrage te leveren aan de gemeenschappelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, ondermijning en overlast.

Uitwerking criterium 3: Veiligheid is binnen de gemeente goed georganiseerd; De veiligheidsorganisatie van de gemeente is op adequaat niveau uitgerust en veiligheid is op een gezaghebbende wijze gepositioneerd.

Uitwerking criterium 4: De driehoek wordt professioneel ondersteund; De driehoek wordt vanuit de gemeente(n) voldoende ondersteund; op alle gewenste niveaus zijn er voldoende ambtelijke contacten met de politie en OM. 

Uitwerking criterium 5: Intergemeentelijke samenwerking integrale veiligheid; De gemeente doet actief mee aan intergemeentelijke samenwerking op het gebied van integrale veiligheid.

Uitwerking criterium 6: Bevolkingszorg op orde; Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bepaalde processen bij rampen en crises, waaronder het gevoelige proces Communicatie. Gemeentesecretarissen zijn voor de organisatie van deze processen verantwoordelijk. In dit document krijg je aanbevelingen voor die rol.

Uitwerking criterium 7: Proportioneel omgaan met risico’s en incidenten; Door publieke aandacht voor risico's en incidenten ervaart de overheid druk om steeds weer extra regels te stellen. Soms zijn die regels niet meer proportioneel met het risico. Hoe kun je hier als gemeentesecretaris met dit verschijnsel omgaan? Uitgewerkt in 10 gouden regels.

Uitwerking criterium 8: Samenwerken in de Veiligheidsregio; Gemeenten moeten in regionaal verband samenwerken om hun rol bij rampen en crises goed te kunnen invullen. Daarnaast zijn gemeenten opdrachtgever voor de Veiligheidsregio en moet daarvoor de ambtelijke aansturing worden georganiseerd. Hoe je als gemeentesecretaris invulling kunt geven aan beide rollen is uitgewerkt in dit document.

Uitwerking criterium 9: Sturen op informatieveiligheid; ICT maakt veel mogelijk, maar geeft ook nieuwe vraagstukken. Een daarvan is dat er veel meer aandacht nodig is voor beveiliging. Anderzijds moet de kosten/batenverhouding van beveiliging en de proportionaliteit van maatregelen goed in de gaten worden gehouden.  Informatieveiligheid is dan ook niet iets dat aan de technici moet worden overgelaten; het vergt managementaandacht. Deze uitwerking geeft je tips voor jouw rol.

 
Mede mogelijk gemaakt door: