Dienstverlening-Bedrijfsvoering

DB-lid: Pieter Jeroense (gemeentesecretaris gemeente Alphen aan den Rhijn)

Het programma is erop gericht om voor de VGS standpunten en adviezen te formuleren voor het verbeteren van de gemeentelijke organisatie, bedrijfsvoering en dienstverlening aan burger en bestuur. Tot de taakgebieden horen daarnaast managementontwikkelingen en ICT. Het programma wordt geleid vanuit een netwerkcommissie Dienstverlening en Bedrijfsvoering die twee á drie maal per jaar bijeen komt. Concrete acties worden uitgevoerd via werkgroepen, netwerken en stuurgroepen waarin secretarissen vertegenwoordigd zijn. Veel activiteiten hebben raakvlakken met de activiteiten van de andere commissies.
De VGS is één van de spelers in een ingewikkeld spel. Samen met onze partners, zoals VNG, KING en BZK, werken we aan inhoudelijke doelstellingen, als invoering van het NUP, invoering van benchmarking, de verbetering van de dienstverlening, Het Nieuwe Werken et cetera. Dat alles om te bereiken dat gemeenten in 2016 (of eerder) zich hebben kunnen ontwikkelen tot het loket van de overheid.
Mede mogelijk gemaakt door: