Communicatie

Voorzitter: Gabrielle Haanen (gemeentesecretaris Tilburg)

De VGS informeert haar leden actief over de VGS en actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor de gemeentesecretaris. Extern werkt de VGS aan de positionering door de VGS-visie kenbaar te maken en uit te dragen. Middelen die hiervoor worden ingezet zijn onder meer deze website en een digitale nieuwsbrief.


Speerpunten zijn:

  • Kennis- en meninguitwisseling mogelijk maken en aanjagen;
  • Visie en opinie van de VGS uitdragen op ontwikkelingen in het lokale openbaar bestuur (met publicaties, artikelen in magazines, films, e.d.);
  • Publiek leiderschap en andere relevante thema’s bij uiteenlopende doelgroepen in de ‘buitenwereld’ onder de aandacht brengen;
  • Realiseren van zo groot mogelijk netwerk van en rondom gemeentesecretarissenMede mogelijk gemaakt door: