Bestuurlijke Ontwikkeling

DB-lid: Ida Oostmeijer (gemeentesecretaris gemeente Assen)

De commissie Bestuurlijke Ontwikkeling coördineert het programma; zij is de 'denktank' voor de VGS met betrekking tot ontwikkelingen in het openbaar bestuur die invloed hebben op de functie van gemeentesecretaris, de gemeentelijke organisatie en op de VGS. Leden van de commissie participeren in verschillende overleggen met ministeries, de VNG, het Veiligheidsberaad en zusterverenigingen. Onderwerpen binnen het programma zijn o.a.:

  • de balans van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de overheidslagen mede als gevolg van bezuinigingsoperaties en verdere decentralisaties, met een accent op de financiële en personele gevolgen;
  • bestuurskracht vanuit de positie van de gemeente ten opzichte van samenleving, ketenpartners en omliggende gemeenten;
  • verlengd lokaal bestuur en op welke manier het eigenaarschap hiervan goed ingevuld kan worden;
  • veiligheidsvraagstukken, waarbij onder andere gekeken wordt naar de relatie met de opschalende politieregio's, meldkamers en naar de verdere versterking van de gemeentelijke (oranje) kolom;
  • wettelijke veranderingen met grote gevolgen voor gemeenten, zoals aangekondigde wijzigingen in het regeerakkoord.Mede mogelijk gemaakt door: