plaatje scholen denemarken v2

Versoepeling maatregelen tegen COVID-19 in Denemarken vanuit gemeenteperspectief

Met deze korte notitie wil de VGS een eerste indruk uit Denemarken snel en toegankelijk voor Nederlandse gemeenten beschikbaar maken. De notitie is via de link op deze pagina te downloaden (rechts van deze tekst of eronder, afhankelijk van de browser). 

Deze notitie is opgesteld aan de hand van praktijkvoorbeelden en protocollen van Deense gemeenten en de Deense Rijksoverheid. Aanleiding is het VGS-lunchuurtje van 17 april, waarin Ib Ostergaard Rasmussen zijn ervaringen met Nederlandse secretarissen deelde. 

 

NB! Deze notitie beoogt geenszins volledig te zijn. In de afgelopen dagen bleken bovendien niet alle Deense bronnen goed online toegankelijk. De VGS is Wim Joost Licht dankbaar voor zijn snelle inzet om de informatie voor ons te vertalen en samen te vatten.

 Het gesprek met Ib Rasmussen is op het besloten gedeelte van de website van de VGS voor leden van de vereniging terug te kijken.