Leergang Regionaal Samenwerken - ervaring

In de afgelopen maanden heb ik samen met zeven collega-gemeentesecretarissen met veel plezier en interesse deelgenomen aan de Leergang Digitaal Leiderschap. Deze leergang wordt aangeboden door de VGS in samenwerking met het A&O-fonds. Centraal staat de ontwikkeling van Digitalisering, AI en Informatieveiligheid binnen de gemeentelijke organisaties. Een actueel onderwerp waarbij de relatie werd gelegd met ons vak van gemeentesecretaris en wat deze ontwikkelingen vragen van ons leiderschap in onze organisatie.

De leergang bestond uit vier modules waarin inspirerende onderwerpen zoals Datagericht werken in de praktijk, Informatieveiligheid en Digitaliseren van processen aan de orde kwamen. Bij elke module waren gedreven praktijkmensen uit de gemeentelijke organisaties aanwezig om ons mee te nemen welke kansen en opgaven er concreet liggen. Interactief werden de onderwerpen besproken en inzichten gedeeld vanuit de praktijk. Zo hebben we onder meer gesproken met voormalig gemeentesecretaris van Buren, Michiel van Dalen, over de hack bij zijn gemeente en de impact hiervan, met Nausikaa Efstratiades, hoofd van de Informatiebeveiligingsdienst bij VNG over het informatie veilig maken van de organisatie, met stedelijk directeur van Amsterdam, Mark Crooijmans, over gerichte sturing op digitalisering in organisatie en processen en met Sjoerd van ’t Erve, directeur Weener XL Den Bosch, over gebruik en toepassing van data in praktijk.

Duidelijk wordt dat ontwikkelingen op informatievoorzieningsgebied nog te veel worden overgelaten aan de IT-afdeling, te weinig verbinding c.q. samenwerking met de inhoudelijke vakafdelingen en dat de scope van ons als gemeentesecretaris te beperkt is en te vaak gericht is op financiën. Als deelnemer van de leergang is mij duidelijk geworden dat wij als gemeentesecretarissen juist op het gebied van digitalisering en AI een grote(re) rol moeten pakken. Dat het van ons vraagt voor gerichte sturing en aandacht om onze organisaties meer toekomstproof te maken op terrein van informatievoorziening. In de praktijk pas ik dit nu toe door met mijn directie frequenter het gesprek te hebben met onze medewerker informatiebeveiliging (CISO), Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de informatiemanager, in de organisatieontwikkeling het onderwerp digitalisering expliciet mee te nemen en informatievoorziening een gezamenlijke opgave te maken van vakafdeling (inclusief lijnmanagement) en afdeling Dienstverlening & informatie.

De leergang Digitaal Leiderschap is absoluut een aanrader! Het biedt nieuwe inzichten, kennis en je eigen ervaringen kun je bespreken met collega gemeentesecretarissen en ervaren personen uit de dagelijkse praktijk. Er wordt door VGS nu gewerkt om deze leergang ook komend jaar weer aan te bieden. Een mooie kans om hiervan gebruik te maken.

Nico Middelbos - Gemeentesecretaris Kampen