geleidelijke opstart v2

Handreiking geleidelijke op- en doorstart

Veel gemeenten zijn bezig met (het voorbereiden van) de doorstart van hun organisatie en werkzaamheden. De coronacrisis zorgt ervoor dat sommige taken in de komende tijd weer opgestart moeten worden of op een andere manier uitgevoerd. 

De VGS heeft voor haar leden een handreiking daarvoor laten opstellen door het COT. De handreiking biedt ideeën en handvatten om naar de nieuwe situatie toe te werken en om dat proces te organiseren. 

De handreiking is een hulpmiddel. We hopen dat het ook door andere organisaties, zoals de VNG, benut wordt om op thema's een nadere uitwerking in voorbeelden en handreikingen te maken. 

[de link naar de handreiking staat rechts naast dit artikel of eronder, afhankelijk van het apparaat waarop je deze pagina bekijkt]