Vakopleiding voor beginnende gemeentesecretarissen

Op 2 oktober aanstaande start de 5e editie van de opleiding voor beginnende gemeentesecretarissen. De opleiding wordt aangeboden door de Vereniging van Gemeentesecretarissen in samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

De opleiding biedt een rijke leerervaring waarin actuele thema’s en vaardigheden centraal staan die relevant zijn voor gemeentesecretarissen en de context waarin zij actief zijn. Samen met inspirerende, gezaghebbende docenten en ervaren practitioners die theorie en praktijk kennen en kunnen verbinden, worden jouw denkramen verruimd. Daarnaast is er intercollegiale reflectie: door een gezamenlijke uitwisseling en bespreking van spannende momenten, relaties en verantwoordelijkheden in het eigen vakmanschap, faciliteren we het leren van elkaar

Voor wie?

De opleiding richt zich op beginnende gemeentesecretarissen (tot circa 2 jaar ervaring).

Programma

Het programma begint met een tweedaagse bijeenkomst. We starten met kennismaken en verkennen de context waarin de gemeentesecretaris opereert. Ook staan we stil bij publiek leiderschap: we verkennen met elkaar wat leiderschap betekent en vraagt in de rol van gemeentesecretaris.

Tussen de modules vindt digitale intervisie in kleinere groepen plaats – een gestructureerde vorm van professionele uitwisseling over door uzelf ingebrachte casuïstiek. Daarin staat steeds de casuïstiek van u of een andere deelnemer centraal.

Het programma bestaat uit vijf modules, waar de volgende thema’s aan bod zullen komen: de gemeentesecretaris in zijn/haar context, leiderschap aan de organisatie, samenwerking en netwerken, politiek-bestuurlijk adviseren en ter afsluiting een module taal en tijd in relatie tot strategisch handelen.

Beoogde docenten zijn o.m. prof.dr.ing Gerda van Dijk, prof. dr. Paul Frissen, dr. Myrte Ferwerda en prof. dr. Mark van Twist.

De modules

 • Module 1: de gemeentesecretaris in zijn/haar context
  Kennismaking met elkaar; de ontwikkeling van het lokaal bestuur, de organisatiedynamiek en de positie van jou als gemeentesecretaris hierin.
 • Module 2: samenwerking en netwerken
  Jouw rol bij samenwerkingen in de regio en in netwerken; hoe krijg je grip op netwerksturing?
 • Intervisie (digitaal)
  Op een nader te bepalen dagdeel.
 • Module 3: (politiek)-bestuurlijk adviseren
  Hoe geef je leiding aan de gemeentelijke organisatie en wat is hierin jouw persoonlijke stijl?
 • Intervisie (digitaal)
  Op een nader te bepalen dagdeel.
 • Module 4: leiderschap richting de organisatie
  Jouw adviesrol richting het college van B&W; omgaan met conflicten, verbinding maken en tegenspreken in een politieke context.
 • Intervisie (digitaal)
  Op een nader te bepalen dagdeel.
 • Module 5: taal en tijd en afsluiting
  Hier komen de onderwerpen taal en tijd in relatie tot strategisch handelen aan de orde. 

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen EUR 5.050 excl. BTW.

Data

 • Module 1 - woensdag 2 en donderdag 3 oktober 2024* 
 • Module 2 - donderdag 28 november 2024
 • Module 3 - donderdag 6 februari 2025
 • Module 4 - donderdag 13 maart 2025
 • Module 5 - woensdag 2 april 2025

* incl. overnachting

Aanmelden 

Je kunt je aanmelding via de button aan de rechterkant van deze pagina.

Opleidingsinstituut

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is een hoogwaardig onderwijs- en onderzoeksinstituut in het hart van de hofstad. Binnen dit instituut worden wetenschappelijke kennis over en praktijkervaring met het Nederlandse openbaar bestuur met elkaar verbonden.

De NSOB organiseert opleidingen, publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties.

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.