Leergang Regionaal Samenwerken

In deze leergang krijg je inzicht in de strategie van samenwerken in ketens en netwerken, de kritieke succesfactoren van samenwerking, de bijdrage van jouw leiderschap daarin, wat anderen van je vinden als samenwerkingspartner en wat het van de interne organisatie vraagt om goed te kunnen samenwerken met anderen.

Deze opleiding is ontwikkeld voor gemeentesecretarissen en hun directeur/manager.

Programma

Dagdeel 1 - Strategische positionering in samenwerking

Samenwerking in het publieke domein is meer noodzakelijk dan ooit. Dat geldt zeker voor gemeenten. In toenemende mate pakken zij maatschappelijke en economische opgaven gezamenlijk met andere organisaties op. Dat kan zijn in regionale clusters van ongelijksoortige (publieke en private) organisaties (bv. rond energietransitie), in ketensamenwerking (bv. in het sociaal domein) of op bovenlokaal niveau in samenwerking met andere gemeenten, provincies en waterschappen, vaak in gemeenschappelijke regelingen.

Tijdens het eerste dagdeel besteden we aandacht aan deze verschillende netwerken, maar staan we vooral ook stil bij de vraag hoe je je als gemeente positioneert in die vele ongelijksoortige netwerken en hoe je daarin zelfbewust afwegingen kunt maken.

Dagdeel 2 - Succesvol samenwerken

Samenwerken vraagt om het bouwen aan 'common ground' en het erkennen van verschillende belangen. We behandelen kritische succesfactoren van samenwerking aan de hand van wetenschappelijk onderzoek van onder andere Ansell & Gash en de eigen casuïstiek van de deelnemers. Er worden handreikingen gedaan voor analyse en vormgeving van samenwerkingsprocessen.

Dagdeel 3 - Leiderschap in regionale samenwerking

Cruciaal is ook het eigen leiderschap voor vruchtbare samenwerking. Maar welk type leiderschap draagt wel of juist niet bij? Wat is de bedoeling van dat leiderschap? Wat is de psychologie van samenwerking eigenlijk. En wat is de rol van de gemeentesecretaris daarin?  

Dagdeel 4 - De Fishbowl: hoe kijken externe partijen in samenwerkingsverbanden naar de gemeente?

Om ook van buiten naar binnen te kijken nodigen we een aantal samenwerkingspartners van gemeenten uit. Denk daarbij aan een bestuurder van een woningcorporatie, de jeugdbescherming, het participatiebedrijf en/of een projectontwikkelaar. We dagen hen uit om constructief-kritisch te reflecteren op wat zij ervaren in hun samenwerkingen met gemeenten.

Dagdeel 5 - Alliantiemanagement

Aan de hand van theorie (van o.a. Ard-Pieter de Man) en uiteraard ook jouw eigen ervaringen verkennen we ten slotte wat samenwerking vraagt van jouw eigen organisatie. Wat houdt alliantiemanagement eigenlijk in: we zoomen in op competenties, de inrichting van de gemeentelijke organisatie, de inrichting van de eigen processen en rollen en rolneming.

Datum en locatie

Deze leergang vindt plaats op donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2024 bij het Ampt van Nijkerk in Nijkerk.

Kosten

De kosten voor deze leergang bedragen EUR 1.650 excl. BTW, inclusief overnachting.

Aanmelden

Je kunt je inschrijven via de inschrijfbutton aan de rechterzijde van deze pagina.

Opleidingsinstituut

De leergang wordt verzorgd door Diederik Hommes en Tjin Bremer, beiden partner bij Rijnconsult. Diederik is docent bij de post-master eenvoudig organiseren van gemeenten, module strategie, vorm en governance van netwerken. Tjin is docent bij de post-master eenvoudig organiseren van gemeenten, module samenwerken en netwerken.

Ervaring van een deelnemer aan deze leergang in 2023

12 gemeentesecretarissen en loco’s hebben twee dagen lang theorie, inspiratie en ervaringen uitgewisseld om écht werk te kunnen maken van het containerbegrip ‘regionaal samenwerken’. Mooi onderdeel was de vissenkom waarin wij praatgrage secretarissen een uur ons mond moesten houden om te luisteren naar 7 samenwerkingspartners (van bijv. GGD, welzijnswerk en woningcorporatie) die met elkaar uitgebreid spraken over hun samenwerking met de gemeente en waar ze echt last van hadden. Genoeg actie voor ons. Een gemeentesecretaris kan daarin juist een verbindende en activerende rol spelen; naar de samenwerkingspartners en in je eigen organisatie. Ik kan deze leergang iedereen aanbevelen! - Geeske Wildeman, gemeentesecretaris Diemen.

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.