Intervisie voor loco-gemeentesecretarissen

De VGS organiseert intervisietrajecten voor loco-gemeentesecretarissen waarin zij in een veilige omgeving concrete vraagstukken uit hun werk aan de orde kunnen stellen om zo van elkaar te leren.

Veel loco-gemeentesecretarissen zijn op zoek naar kennis en vaardigheden om effectiever en plezieriger te kunnen werken en samenwerken. Het hoofdthema daarbij is niet inhoudelijk, maar relationeel: Bouwen aan vertrouwen en draagvlak. Intervisie biedt een gestructureerde vorm van intercollegiaal contact en is een veilige gelegenheid elkaar te ondersteunen, feedback te geven en op professionele basis van elkaar te leren.

Aanpak

  • De intervisiebijeenkomsten worden voorafgegaan door een uitgebreide ‘digitale’ of ‘telefonische’ intake met de individuele deelnemers.
  • De praktijkvragen van degenen die als casusinbrenger optreden, zijn leidend.
  • Na iedere bijeenkomst wordt gereflecteerd op de intervisiebijeenkomst.
  • Er wordt gekeken naar de juiste samenstelling van de groep, waarbij rekening wordt gehouden met regionale spreiding zodat intervisie binnen je eigen regio wordt voorkomen. Voordat je definitief wordt ingedeeld, volgt nog een laatste afstemming met de intervisiebegeleider over de samenstelling van de groep. 
  • Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen, vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit.

Data en locatie

Een intervisietraject bestaat uit vijf bijeenkomsten van één dagdeel. De startdatum is donderdagochtend 17 oktober 2024. Tijdens de eerste bijeenkomst plan je gezamenlijk de vier vervolgbijeenkomsten in. De bijeenkomsten vinden plaats op de locaties waar de deelnemers werkzaam zijn.

Voorafgaand aan het traject vindt een persoonlijke intake plaats. Voordat je definitief wordt ingedeeld, volgt nog een laatste afstemming met de intervisiebegeleider over de samenstelling van de groep. 

Kosten

De kosten voor deelname bedragen 800 euro (excl. BTW) per persoon voor het gehele traject. 

Inschrijving

Via de inschrijfbutton aan de rechterzijde van deze pagina kun je je inschrijven.

Er zijn maximaal 8 plekken beschikbaar. 

Intervisiebegeleider

Kees van Rooijen, Trainer, coach en teamcoach van Agra Sparta. Al meer dan 20 jaar organiseert en begeleid hij voor diverse organisaties in het publieke domein en in het bedrijfsleven, intervisie. Daarvoor was hij werkzaam als nationale accountmanager, bij een landelijk uitzendbureau en bij een organisatieadviesbureau, met als specialisatie: de mens in de organisatie. Kees levert vanuit zijn rol als trainer/coach/teamcoach een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen. In het publieke domein begeleidt hij gemeentesecretarissen, wethouders, burgemeesters, colleges, gemeentelijke teams, raadsleden en fracties. Ook verzorgt hij diverse trainingen in de publieke sector en in het bedrijfsleven.

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.