Internationalisering

De VGS wil haar leden en de vereniging als geheel verder helpen met 'de blik naar buiten'. Ze onderhoudt daartoe contact met de internationale vereniging van gemeentesecretarissen ICMA, waarmee de VGS en haar leden toegang hebben tot een netwerk van kennis en ervaring. De contacten met ICMA zijn dusdanig dat er jaarlijks een delegatie van circa 15 VGS-leden een bezoek aan het ICMA congres brengt en daar een eigen VGS postconference aan toevoegt. Daarnaast zet de VGS zich in voor internationale uitwisselingsinitiatieven en summercourses.

 

 

 
Mede mogelijk gemaakt door: