Nieuws

Pagina 1  2  3  4  . . . 39  40  41  42  43  44  45 

'Klik' bepaalt relatie secretaris en burgemeester

Datum laatste wijziging: 2007-08-20 15:02:12

  Ongelukken De voorzitter van het bestuur en de algemeen directeur van de ambtelijke organisatie zijn het draaipunt waarlangs besturing van de organisatie plaats vindt: de burgemeester op het draaipunt tussen raad en college, de secretaris op het draaipunt tussen college en...(lees meer)

Protest burger eigen schuld overheid

Datum laatste wijziging: 2007-08-13 11:49:02

De Nederlandse overheid heeft het vaak aan zichzelf te wijten dat veel projecten stranden op protesten van mondige burgers. Belanghebbenden worden te laat bij ideeën betrokken en daardoor te vaak voor voldongen feiten geplaatst. Bestuurders kunnen het burgers vervolgens niet kwalijk nemen...(lees meer)

Grotere rol gemeenten op arbeidsmarkt

Datum laatste wijziging: 2007-08-13 11:26:25

100.000 mensen aan de slag De inbreng van gemeenten wordt groter. Dit voorjaar bijvoorbeeld maakten VNG en Rijk de afspraak (Bestuursakkoord) dat gemeenten de komende jaren 75.000 mensen uit de bijstand laten uitstromen en daarnaast nog 25.000 mensen actief begeleiden naar werk of deelname...(lees meer)

Uit de vergadering van het AB

Datum laatste wijziging: 2007-07-24 09:54:10

  lees het vastgestelde verslag van de AB-vergadering dd 30 maart 2007 (lees meer)

Wennen aan burgerinitiatief

Datum laatste wijziging: 2007-07-23 10:53:14

Burgerinitiatief serieus nemen Onder een gefingeerde naam wende Steven de Jong van de BRR zich met een zogenaamd initiatief tot 450 gemeenten. Slechts 51% van de gemeenten reageerde inhoudelijk, waarvan een deel slechts met een aanmoediging als 'veel succes!'. In een ingezonden stuk op de...(lees meer)

VGS-platform Goed werkgeverschap van start - oproep

Datum laatste wijziging: 2007-06-18 15:16:22

Verbinden op basis van eigen prioriteiten Daarnaast zal het platform zich bezighouden met het opsporen van best-practices en het actief 'uitventen' daarvan, het bepalen van speerpunten en prioriteiten en zal ze in spelen op initiatieven van derden, of deze proberen uit te lokken. Er zijn...(lees meer)

Meer beleidsvrijheid en financiƫle ruimte voor gemeenten

Datum laatste wijziging: 2007-06-05 11:30:26

Maandag 4 juni hebben VNG en het Rijk overeenstemming bereikt over een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke problemen. Deze afspraken over onder andere veiligheid, jeugd en wijkaanpak zijn vastgelegd in een bestuursakkoord. De gemeenten krijgen meer beleidsvrijheid en financiële ruimte,...(lees meer)

Nieuwe medewerker VGS-bureau

Datum laatste wijziging: 2007-06-05 08:50:12

Monique zal zich op het bureau met name bezig houden met de ledenadministratie en het VGS-jaarcongres en werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag. (lees meer)

Nieuwe baan VGS-voorzitter Piet Buijtels

Datum laatste wijziging: 2007-06-04 11:54:35

Piet Buijtels, voorzitter van de VGS, is benoemd tot gemeentesecretaris van Haarlemmermeer. Op dit moment is hij gemeentesecretaris van Amersfoort. Vanaf 13 augustus gaat hij aan de slag gaan in zijn nieuwe functie. persbericht gemeente Haarlemmermeer (lees meer)

Publicatie 'Over bestuurskracht en maatschappelijke veerkracht' verschenen

Datum laatste wijziging: 2007-05-24 12:24:52

  Bestuurskracht Het begrip 'bestuurkracht' lijkt een mantra te zijn voor bestuurlijk Nederland, maar is niet onomstreden, in het bijzonder door de impliciete relatie die onderzoeken naar bestuurskracht hebben met herindelingsoperaties. Een vermeend gebrek aan bestuurskracht...(lees meer)

Dienstverlening gemeenten steeds beter gewaardeerd

Datum laatste wijziging: 2007-05-22 14:00:49

  Klanten van de publieksbalie geven gemiddeld een 7,6 als waarderingscijfer. Vorig jaar was dat nog een 7,4. Bijna 60% van de klanten waardeert de dienstverlening momenteel met een 8, waar dat een jaar geleden nog maar 45% was. Langere wachttijd, toch hoge waardering De...(lees meer)

Gebruikersverenigingen: gemeenten te weinig tijd

Datum laatste wijziging: 2007-05-08 13:15:25

  Landelijke projecten op het gebied van e-dienstverlening zijn sterk van elkaar afhankelijk, onder meer omdat ze voor hun informatieuitwisseling werken met basisregistraties. "Het is verontrustend te moeten vaststellen dat op ministerieel niveau daarmee onvoldoende rekening wordt...(lees meer)

Oisterwijk ontvangt als eerste gemeente INK-onderscheiding

Datum laatste wijziging: 2007-05-03 14:51:27

Juryrapport De INK-jury, onder voorzitterschap van de heer prof.drs.P.Bouw, kwam in haar juryrapport tot de volgende conclusies: Dienstverlening aan klanten en transparantie zijn als leidende beginselen consequent doorgevoerd in de bedrijfsvoering van de gemeente Oisterwijk; de...(lees meer)

Ambtenaren positiever over werk dan werknemers bedrijfsleven

Datum laatste wijziging: 2007-05-03 09:45:27

Dit Personeels- en Mobiliteitsonderzoek Overheidspersoneel 2006 geeft aan dat over het algemeen 72% van de werknemers bij de overheid tevreden tot zeer tevreden is, tegen 69% in het bedrijfsleven. Ambtenaren zijn minder positief over de organisatie. Deze heeft wat het personeel...(lees meer)

Bij artikel Paarse Krokodil (VGS-Nieuws nr 2)

Datum laatste wijziging: 2007-04-20 09:04:45

- rapportage Aanpak paarse krokodillen , gemeente Wijchen - rapportage Leeuwarden ontregelt , gemeente Leeuwarden (lees meer)

Pagina 1  2  3  4  . . . 39  40  41  42  43  44  45 Mede mogelijk gemaakt door: