Anne de Baat- eerste terugkoppeling vanuit VNG-bestuur

……en toen kreeg ik het bericht dat ik namens de VGS benoemd ben tot (waarnemend) lid van het bestuur van de VNG.

Ik heb daar veel zin in, want er is genoeg te doen. Op 5 september vond de kennismaking met de andere bestuursleden plaats. Iedereen kreeg de gelegenheid om zich voor te stellen. Ik ook: Anne de Baat, gemeentesecretaris van Capelle aan de IJssel. In mijn eigen gemeente is mijn motto ‘samen maken we het verschil’. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Samen, dat is meer dan een motto; dat is noodzaak. Gemeenten werken samen, als buurgemeenten, in regionale verbanden en in de VNG. Samen het hoofd bieden aan maatschappelijke opgaven en resultaten boeken voor onze inwoners. Dat vraagt van de VNG een sterke organisatie. Niet alleen in de Willemshof, maar ook in de provincies. Aan die uitdaging wil ik bijdragen.

Na de kennismaking volgde op 6 september de eerste bestuursvergadering. Jan van Zanen hield het tempo er goed in. Zonder de vergadering af te raffelen, kon hij de vergadering na vijf kwartier afsluiten. Dat zal niet meer zo vaak voorkomen, denk ik. Intussen  kwamen wel enkele belangrijke onderwerpen aan bod. Uiteraard de inhoudelijke voortgang van het IBP en de moties die tijdens de ALV zijn aangenomen. Goed om te merken dat het bestuur er heel stevig in zit. Iets minder stevig vond ik de discussie met betrekking tot het instellen van expertiseteams. Die zijn een direct gevolg van het advies van de commissie Deetman. Het voorstel bevatte enkele uitgangspunten met betrekking tot de onderwerpen en de omvang van de teams. Daar moeten we nog een klap op geven. Want wat mij betreft moet je dat niet teveel aan de voorkant willen dichtregelen. Juist wanneer wendbaar op inhoudelijke thema’s kan worden ingespeeld, zijn de expertiseteams een zeer slagvaardig instrument en van grote waarde. Wordt vervolgd.
Mede mogelijk gemaakt door: