Eerste terugkoppeling commissie EKEM

Terugkoppeling vanuit de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM)/ 6-9-2018, Peter Derk Wekx

Algemeen beeld: interessante commissie, waar de komende jaren een hoop staat te gebeuren, zowel op economie, maar ook actueel verpakkingsconvenant en natuurlijk de energie en klimaatopgave. Qua rolverdeling als secretaris is het nog wel zoeken.  Er wordt heel vanzelfsprekend gedacht in rollen van portefeuillehouders. Ik heb mijn ingewikkeldheid met die positie aangegeven. Die werd begrepen, maar levert niet direct een pasklaar antwoord op.Voor de komende periode zal ik me in ieder geval wat meer bemoeien met de regionale energiestrategie en aardgasvrije wijken, omdat die thema’s nu ook in een fase komen dat er ook echt over uitvoering nagedacht moet gaan worden.

Vanuit het klimaat programmateam zal contact worden gezocht met VGS om gezamenlijk een stuk inhoud te kunnen presenteren over de regionale energie strategie. Evt. via bestaande kringen of VNG/VGS bijeenkomsten in het land.

 
Mede mogelijk gemaakt door: