Eerste ervaring in cie PSI

Arne van Hout, commissie PSI 6 september 2018

Na kennismaking en inventarisatie wie interesse heeft in welke portefeuille hebben we stilgestaan bij het functioneren van de verschillende gremia. Over het functioneren van de Werkkamer (overleg gemeenten, werkgevers, werknemers en rijk over onderkant van de arbeidsmarkt) in de afgelopen periode zijn de commissieleden die daarvan lid waren, kritisch. Discussies verzandden, werden onnodig complex en bleven lang hangen. Dit willen we verbeteren.

Verder werd gesproken over de deelname van Divosa en Cedris aan de commissie PSI. Hiermee wordt ingestemd, met als kanttekening dat zij niet deelnemen aan bestuurlijke delegaties.

Vervolgens een kort gesprek met Jantine Kriens over de moties die tijdens de ALV zijn ingediend en het vervolg daarvan, met name de BUIG-problematiek en de wijze waarop het gesprek met het rijk nu plaatsvindt. Het is een belangrijk onderwerp voor de commissie PSI, terwijl de gesprekken nu op diverse tafels plaatsvinden. Om als gemeenten goed één lijn te trekken, loopt de lijn van de commissie via de voorzitter, die meedraait in de overleggen.

De notitie Perspectief op Werk wordt besproken; een traject dat moet leiden tot landelijke afspraken tussen rijk, gemeenten en werkgevers om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Aandacht wordt gevraagd voor vrijheid om per regio zelf de maatregelen te bepalen, voor het duidelijke maken waar gemeenten verantwoordelijk voor worden en de financiële middelen die hiervoor beschikbaar moeten zijn.

Tenslotte wordt kort gesproken over het procesvoorstel voor het geven van een bestuurlijke reactie op het wetsvoorstel adviesrecht gemeenten schuldenbewind. Komt nog terug in de subcommissie.
Mede mogelijk gemaakt door: