GEMEENTELIJK INVESTERINGSRAADSEL

Een wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen gemeentelijke investeringen en lokale welvaartsontwikkeling in de middelgrote en grote gemeenten van Nederland

We weten in Nederland niet in hoeverre burgers, bedrijven, stichtingen en verenigingen baat hebben bij de investeringen van hun gemeente. We weten zelfs niet eens hoeveel iedere gemeente investeert! Dat is de reden waarom Peter Verburg - beleidsadviseur bij de gemeente Zoetermeer -  een promotieonderzoek doet naar het verband tussen gemeentelijke investeringen en lokale welvaartsontwikkeling. Peter onderzoekt het verband bij 125 gemeenten; de gemeenten die in de afgelopen twintig jaar geen ingrijpende herindeling hebben ondergaan. Hij gaat bij deze gemeenten na in hoeverre de omvang van de investeringen, de bestemming van de investeringen en de aan de investeringen ten grondslag liggende beleidsontwikkeling van invloed zijn op de lokale welvaartsontwikkeling. De lokale welvaartsontwikkeling wordt daarbij breed benaderd; de People, Planet, Profit benadering.

Het is de eerste keer in Nederland dat dit verband wetenschappelijk wordt onderzocht. Het onderzoek wordt begeleid door prof. Peter Boelhouwer (woningmarktdeskundige TU Delft) en prof. Wim Derksen (bestuurskundige). Als laatste stap in de dataverzameling krijgen de gemeentesecretarissen van de 125 onderzoeksgemeenten de komende maanden een korte vragenlijst voorgelegd over het hoe en waarom van investeren in hun gemeente. Voor ons als gemeenten is dit een relevant onderzoek, als VGS rekenen wij er dan ook op dat alle 125 gemeentesecretarissen er aan meedoen.  

Peter verwacht begin volgend jaar zijn proefschrift aan de TU Delft te kunnen verdedigen. Voor vragen over het onderzoek kan vanzelfsprekend contact met hem worden opgenomen; 06-51718641/ p.j.verburg@kpnmail.nl
Mede mogelijk gemaakt door: