Commissieleden VNG benoemd

De nieuwe commissieleden in de VNG commissies zijn benoemd. Nu nog als waarnemer, na de ALV van de VNG in het najaar formeel tot commissielid.
Wij prijzen ons gelukkig dat bij de start van de nieuwe periode weer in iedere commissie minimaal 1 gemeentesecretaris zitting neemt. Wie dit zijn, zie je in onderstaande fotocollage. We feliciteren deze collega’s van harte met hun posities.
Het bestuur dankt alle leden die gesolliciteerd hebben en/of zich de afgelopen jaren in de commissies hebben ingezet hartelijk, zonder actieve leden kunnen we onze positie als VGS niet waarmaken!

Meer informatie over de commissies van de VNG vind je hier.
Mede mogelijk gemaakt door: