AB draagt Herke Elbers voor als voorzitter!

Het Algemeen Bestuur heeft vandaag besloten Herke Elbers voor te dragen als voorzitter van de VGS. Herke is sinds 2014 gemeentesecretaris in Amersfoort en al lang actief binnen de VGS, eerder dit voorjaar nog als gastvrouw van onze bijeenkomst over ondermijnende criminaliteit. Daarvoor werkte ze 13 jaar in Amsterdam, waarvan 3 jaar als stadsdeelsecretaris. Het AB waardeert dat zij duidelijk gevoel heeft voor de vereniging en voor de breedte van de vraagstukken en typen gemeenten, waar onze leden mee te maken hebben. Haar ervaring als vertrouwenspersoon draagt daar aan bij. Het bestuur verwacht dat Herke de vereniging de komende jaren zal kunnen versterken, op een goede wijze leiding zal geven aan het bestuur en onze positie bij onder andere Samen Organiseren, in de VNG en bij andere overheden zal kunnen uitbouwen.
 
De vacature ontstaat omdat de tweede termijn van Gabrielle Haanen eind dit jaar afloopt. Alle leden hebben begin dit jaar de vacature en profielschets ontvangen. Een selectiecommissie met vertegenwoordigers uit het AB, DB en bureau heeft met verschillende kandidaten gesproken. De verkiezing van de voorzitter vindt plaats op het VGS-congres in Tilburg. Tegenkandidaten kunnen tot 10 dagen voor de vergadering worden voorgedragen.
Mede mogelijk gemaakt door: