Denk mee over een vitale lokale democratie

Op steeds meer terreinen moeten gemeenten samenwerken met inwoners, bedrijven en instellingen om ingewikkelde vraagstukken op te lossen, zoals de transitie naar gasloze wijken, veiligheid op straat, met werkgelegenheid en meer sociale cohesie in de wijk. Die samenwerking vraagt om een andere manier van werken. Een nieuw democratisch samenspel, met andere rollen en vaardigheden. De griffier/burgemeester/wethouder/gemeentesecretaris etc. speelt een belangrijke rol in dit samenspel. Samen en met andere lokale spelers en onze partners van VNG en BZK werken we aan deze democratische vragen en uitdagingen. Tijdens zes ontwerpsessies door het hele land wordt gepraat over de lokale maatschappelijke opgaven die spelen in jouw gemeente en de democratische en bestuurlijke uitdagingen die daarbij horen. Samen geven we invulling aan een aantal projecten voor, door en met gemeenten, waarmee we in het najaar van start gaan. Meer lezen? Kijk op Regiobijeenkomsten lokale democratie.
Mede mogelijk gemaakt door: