7 tips om met de omgevingswet aan de slag te gaan!

Wat zijn de lessen uit de drie decentralisaties in het sociaal domein voor de invoering van de Omgevingswet én wat betekent dat voor de rol van de gemeentesecretaris? De decentralisaties in het sociaal domein (3D’s) zijn amper geland of de volgende decentralisatie dient zich al aan, nu in het fysieke domein met de Omgevingswet. In opdracht van de Vereniging van Gemeentesecretarissen en in samenwerking met het A+O Fonds gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft BMC onderzoek gedaan naar de lessen voor gemeentesecretarissen.

De geplande invoering van de Omgevingswet is, in de ogen van de gemeentesecretaris, het gevolg van een veranderde verhouding tussen de overheid en de samenleving. Gemeentesecretarissen grijpen de decentralisaties in het sociale en fysieke domein aan om hun sturingsintententies tegen het licht te houden. De samenwerkende en responsieve overheid winnen aan terrein binnen gemeenten. Een aandachtspunt hierbij is dat het feitelijk handelen niet altijd strookt met deze beoogde sturingsfilosofieen. In de decentralisaties op zowel het sociale als het fysieke domein ziet de gemeentesecretaris de transformatie (andere houding en rol van de gemeente) als de belangrijkste opgave, maar ligt de focus in de praktijk met name op de transitie (het inregelen van de verplichtingen).

Meer weten

Wil je meer weten over de lessen die we kunnen leren uit stelselwijzigingen zoals bij de drie decentralisaties en de Omgevingswet? En wat dergelijke wijzigingen betekenen voor de rol van de gemeentesecretaris? 

  • Download hier de rapportage.
  • Download hier de samenvatting.
     

Doe mee aan het debat

Wil je in gesprek over de uitkomsten. Meld je dan aan voor het VNG Congress Back to the future op 28 maart 2018 via https://www.vngrealisatiecongres.nl/ . Je kunt op de dag zelf deelnemen aan de werksessie over dit onderwerp.
Mede mogelijk gemaakt door: