Bericht van onze man in Washington

De kop van dit bericht intrigeert hopelijk, maar klopt niet helemaal. Ik werk nog steeds als gemeentesecretaris in Hoorn. Maar ben ook board-member (‘international vice-president’) van de ICMA, onze internationale vakvereniging die in Washington kantoor houdt. Na ruim een jaar in het bestuur is het een mooi moment om daar kort verslag van te doen.

Hoe staat de ICMA er voor?

Het gaat prima met de ICMA. Het aantal leden is het afgelopen jaar gegroeid naar 12.000 leden. Het meerendeel daarvan is afkomstig uit Amerika. Dat geeft een natuurlijke focus op de VS, maar zoals we in het bestuur zeggen: ‘ we put the I of International first’. Onze Vlaamse zusterorganisatie heeft zich in 2017 als 34e land aangesloten. De organisatie telt een  kleine 100 fte, de omzet is $19 miljoen en sluit ruim positief. Er is een nieuwe CEO, Mark Ott, hiervoor city-manager van  Austin; hij zorgt voor frisse dynamiek in  de organisatie. De voorzitter van de ICMA-board is David Johnstone uit Canada. Je hebt hem kunnen zien bij het jaarcongres in Amsterdam waar hij ons heeft toegesproken.

What’s cooking

Afgelopen jaar hebben we na een intensief interactief traject, een nieuwe Strategische visie voor de ICMA vastgesteld. De volledige versie kun je hier   https://icma.org/documents/icma-strategic-plan-envision-icma  downloaden. Hoofdpunten daaruit:

MISSION

To advance professional local government through leadership, management, innovation, and ethics.

VISION

To be the leading association of local government professionals dedicated to creating and sustaining thriving communities throughout the world. 

ICMA CORE BELIEFS - WE BELIEVE IN

  1. Public Service: including the stewardship of democratic principles and the efficient and transparent use of public resources
  2. Ethics: as the core of professionalism in local government leadership and management as outlined in the ICMA Code of Ethics
  3. Council-Manager Form of Government and Professional Management: as the preferred local government structure
  4. Equity and Inclusion: ensuring that local governments are inclusive and mirror the diversity in communities
  5. The Continuous Pursuit of Excellence: including professional development, life-long learning, networking, capacity building, knowledge sharing, and engagement
  6. Stewardship: balancing resources including people, financial, social capital, and environmental so that communities are better than we found them
  7. Leadership: developing leadership capacity and attracting and developing future generations of leaders.  


De meeste punten zijn vergelijkbaar met waar de VGS voor staat, maar wel wat strakker geformuleerd. In de uitwerking van de visie geven we veel aandacht aan integriteit (ethiek), talentontwikkeling (next generation’) en diversiteit. Bij de selectie van nieuwe bestuursleden wordt nog nadrukkelijker naar etnische achtergrond gekeken worden. De uittredend president van ICMA, maar ook de nieuwe CEO zijn afro-american. 

ICMA is een belangrijk kennisinstituut, de website icma.org is de belangrijkste toegang tot veel relevante informatie. De meest gelezen berichten op de site weerspiegelen de actualiteit: ‘3 ‘Ways to improve police/community relations’, ‘9 ways to fight the opiod crisis in your community’ en ‘7 secrets that can increase your leadership impact’. Voor ons niet herkenbare thema’s? Na het lezen van allerlei berichten hier over geweld tegen politie en andere hulpverleners, en de strijd tegen hennepkwekerijen en drug labs, ben ik geneigd te zeggen: toch wel.

Meer algemeen is mijn conclusie dat de basisbehoeftes en maatschappelijke trends in de ontwikkelde landen vergelijkbaar zijn. We hebben allemaal dezelfde purpose: zorgen voor een ‘life, well run’ van onze inwoners En dan is het duidelijk dat we van elkaar kunnen leren. Veel meer dan we feitelijk gewend zijn te doen. En daarom is het goed dat de ICMA er is.

Leren kan ook heel concreet en praktisch. Een van de andere board-members komt uit Auburn, Alabama; een stad met 70.000 inwoners. Hij vroeg om met zijn managementteam een uitwisseling met Hoorn te mogen doen, en dat is ook gebeurd. Ze hebben in juli een intensief 5-daags studieprogramma in stad en regio gevolgd, waarbij wij ze kennis hebben laten maken met onze Dutch design on local government. Dat vonden onze Amerikaanse gasten erg leerzaam, maar mijn Hoornse collega’s waren ook  enthousiast over de uitwisseling. In september daaropvolgend ben ik met een Hoornse delegatie in Auburn geweest voor een werkprogramma daar. We hebben daar veel van opgestoken, het rendement van deze studiereis werd uiteindelijk nog hoger doordat we een combinatie konden maken met het ICMA-jaarcongres in San Antonio. Op deze manier hebben we met relatief weinig middelen een unieke en voor de medewerkers zeer motiverende leerervaring kunnen maken.   


De internationale agenda

Samenwerking tussen de aangesloten landen binnen Europa ligt voor de hand, maar komt  niet vanzelf van de grond. Er zijn in het verleden wel pogingen gedaan via Udite, maar we misten daar continuïteit en kwaliteit in de organisatie. ICMA kan die backbone wel zijn, en wil dat ook wel. Daartoe is ICMA Europe opgericht, en voor de komende twee jaren is geld opzij gelegd om een regional director Europe aan te stellen. Hij zal zorgen voor de uitbouw en onderhoud van een netwerk binnen de Europese landen. Prioriteiten die ik zelf daarbij zie:

Verbreden van het netwerk: aansluiten van nieuwe landen. Het zou mooi zijn als we contact kunnen maken met bijvoorbeeld Duitsland: onze buren maar wie spreekt ze?. Ze hebben daar weliswaar niet de functie van city-manager maar kennen wel lokale management-vraagstukken. Op gebieden als duurzaamheid en integratie, hoe doen ze dat? Kan erg leerzaam voor ons en de andere Europese landen zijn.

  1. Versterken van het netwerk: niet met alle aangesloten landen (bijvoorbeeld Ierland, de Baltische staten) zijn de banden even sterk. De regional director zal een actueel databestand opbouwen, en ook de jaarcongressen bezoeken.

  2. Vullen van het netwerk: zorgen voor content, delen van best-practices. Er is een voorzichtige maar mooie traditie aan het ontstaan dat een keer per jaar (medio juni) een van de aangesloten landen internationale collega’s uitnodigt voor een best/worst practices bijeenkomst. Niet te ver weg, niet te lang en niet te kostbaar. Eerder met succes in Kopenhagen, Riga, Praag en Amsterdam gehouden, en dit jaar zal Oslo gastheer zijn. Nadere berichten volgen.

  3. Zorgen voor een duurzaam fundament voor het netwerk: ICMA draagt voor 2 jaar bij in de kosten van de regional director. Inzet is dat de director daarna via andere, vooral Europese fondsen gefinancierd kan worden. De kansen daarop worden als realistisch ingeschat.

Ik wil zelf nu ook wel eens iets internationaals doen, hoe kan dat?

Als je je internationaal wilt orienteren kan dat op verschillende manieren. Kijk eens op de site van de ICMA, www.icma.org . Daar vind je veel informatie op de verschillende kennisgebieden van de organisatie. ICMA faciliteert in exchange programs, zij kunnen helpen in het vinden van een gemeente waarmee je 1-op-1 kan uitwisselen. Dat kan in de VS of Canada, maar ook dichterbij in Denemarken of België. Verder is de 2-daagse seminar van ICMA Europe in Oslo medio juni een mooie gelegenheid. En tenslotte natuurlijk het ICMA-jaarcongres, het grootste en breed gewaardeerde internationale event voor professional local management. Het ICMA-congres wordt dit jaar gehouden in Baltimore (VS), van 23-26 september. Nadere informatie volgt ongetwijfeld op de VGS-site.    

Heb je vragen of suggesties? Laat het me weten,

Frans Mencke (f.mencke@hoorn.nl)
Mede mogelijk gemaakt door: