Hoe is het nu met...?

In de afgelopen maanden verscheen er via de VGS-communicatiekanalen met enige regelmaat een interview met een oud-collega. Iemand die een tijdje als gemeentesecretaris werkzaam is geweest en inmiddels elders zijn/haar emplooi heeft gevonden.

Een van de aanleidingen om deze interviews te houden was het laten horen van een afwijkend geluid over de vertrekkende gemeentesecretaris. Want natuurlijk hebben we als VGS aandacht voor de kwetsbare positie waarin onze collega’s soms terecht komen. We organiseren niet voor niets door het hele land bijeenkomsten die gaan over ons “gevaarlijke baantje”. En we hebben niet voor niets aandacht voor aangescherpte regels die het lastiger maken om goed maatwerk te leveren als het misgaat. 

Maar er zijn natuurlijk ook andere verhalen. Verhalen van oud-collega’s die welbewust hebben gekozen voor het werken in een andere bedrijfstak. En die vanuit hun nieuwe positie kunnen reflecteren op hun oude vak. Verwondering en bewondering kunnen delen.

Recent hebben we gesproken met met Gerald de Haan, voormalig gemeentesecretaris van Almelo en nu algemeen directeur van Cogas, een regionaal netwerkbedrijf voor gas, elektriciteit, warmte en telecommunicatie.

Gerald was voor zijn baan als gemeentesecretaris in Almelo 25 jaar werkzaam bij de belastingdienst, het ministerie van financiën en het ministerie van BZK. Daarmee dus niet een carrière die als vanzelfsprekend zou leiden tot de baan van gemeentesecretaris. Toch was de keuze voor Almelo een bewuste. “Werken voor de eerste overheid is bijdragen aan beleid dat rechtstreeks de lokale samenleving raakt”, zo stelt Gerald.  

“Ik ben van mening dat je je hele leven moet blijven leren. Dat gaat niet als je steeds in je comfortzone blijft”. Daarmee verklaart Gerald niet alleen waarom hij van de rijksoverheid de overstap naar de lokale overheid wist te maken, maar ook waarom hij ruim zeven jaar later in een heel andere wereld terecht is gekomen. Een wereld waarin de uitdaging ligt in het vinden van de balans tussen beheren en vernieuwen, waarbij hij de overgang naar een CO2-arme energievoorziening als belangrijkste uitdaging noemt. Nog concreter geformuleerd: hoe houden we onze huizen warm en onze industrie draaiend zonder aardgas? Een mooie en belangrijke eerste stap vindt hij de begin 2017 gestarte invoering van biogas op het bestaande gasnetwerk van Cogas. 

Een van de mooiste opgaven voor een gemeentesecretaris is het dienen van de lokale samenleving. Dat kan alleen met medewerkers en managers die het publieke belang steeds voorop stellen. Overigens zit daarin ook de drive in zijn nieuwe baan. “Als netbeheerder lever je een publieke voorziening waar mensen op moeten kunnen rekenen”. En hoewel er dus veel dingen anders zijn als je de gemeente Almelo en Cogas vergelijkt, zit daarin een mooie overlap. Wat ons ook bij de verschillen brengt. Aan alle oud-collega’s stellen we de vraag: wat mis je nou niet? Ook Gerald geeft aan dat wat hij het strakke keurslijf van de wekelijkse BenW-cyclus noemt, iets is dat hij niet mist. “Het dwingt soms tot een tempo waarin weinig ruimte voor bezinning is. En dan moet je oppassen voor de waan van de dag”.

Terugkijkend constateert Gerald overigens met genoegen dat gemeenten beschikken over een grote intellectuele rijkdom waarmee de vraagstukken van deze tijd met vertrouwen tegemoet getreden kunnen worden.

 
Mede mogelijk gemaakt door: