Anky Griekspoor-Verdurmen nieuwe voorzitter LNB

De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB) zijn medio oktober met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor het LNB gestart. Voor deze functie hebben zich een zestal kandidaten gemeld. Ida Oostmeijer (voorzitter a.i. van het LNB en DB-lid van de VGS) en Maarten Dewachter (vice-voorzitter van het LNB en adjunct-coördinerend gemeentesecretaris van de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant) hebben gesprekken met de kandidaten gevoerd.

Anky Griekspoor-Verdurmen bleek de meest geschikte kandidaat. Zij zal de functie van voorzitter van het LNB gaan invullen met ingang van 1 januari 2018. Anky woont in Haarlem en is op dit moment gemeentesecretaris van de gemeente Zandvoort en lid van het directieteam van de gemeente Haarlem. Daarnaast is ze plaatsvervangend coördinerend secretaris van de Veiligheidsregio Kennemerland. Zij heeft daarnaast ruime ervaring binnen de lokale overheid en non-profit-organisaties.

 
Mede mogelijk gemaakt door: