Nieuwe naam voor KING

De naam van KING verandert per 1 januari 2018 in VNG Realisatie. KING ondersteunt gemeenten bij hun informatievoorziening en dienstverlening, en is al onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Met de nieuwe naam zet de VNG verder in op ondersteuning van gemeenten op het gebied van de gezamenlijke uitvoering, naast de al bestaande dienstverlening op het gebied van belangenbehartiging, beleid en werkgeverszaken.

 ‘Er komt een nieuwe directeur en onze aanpak en werkwijze veranderen de komende tijd mee’, vertelt Ingrid Hoogstrate, interim directeur van KING in een blog op IBestuur: ‘Als VNG Realisatie zijn we nog duidelijker een onderdeel van de VNG, die gemeenten praktisch ondersteunt in hun uitvoering. Daar hoort ook het organiseren van het beheer van die voorzieningen bij. We ondersteunen op deze manier de veranderingen in de omgeving waarin we opereren. Gemeenten pakken zelf de regie op hun informatievoorziening, met gemeenschappelijke voorzieningen. Ze willen daarbij minder afhankelijk zijn van de expertise van de markt en hun opdrachtgeverschap versterken. Dat is de beweging van Samen Organiseren. Om met elkaar tot betere oplossingen te komen is veel coördinatievermogen, organisatie- en uitvoeringskracht, kennis en expertise nodig. Dat is de kerntaak van VNG Realisatie: het ondersteunen van gemeenten in hun gezamenlijke aanpak om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren.’

Bij die ondersteuning van gemeenten hoort ook het organiseren van beheer, vertelt ze. ‘Dat is een belangrijk onderwerp waar we ons in 2018 mee bezig gaan houden.’ Ze benadrukt dat het gaat om het organiseren van beheer, dus niet om het optuigen van een complete beheerorganisatie. ‘Te vaak zijn voorzieningen ontwikkeld die vervolgens niet werden beheerd en doorontwikkeld, omdat er geen organisatie is die zich daar mee bezighoudt. Dat willen we veranderen. Ook dat hoort bij het ondersteunen van gemeenten in hun uitvoering.’

Lees het volledige blog op iBestuur.

De dienstverlening en de bereikbaarheid van VNG Realisatie voor gemeentesecretarissen blijft zoals jullie van ons gewend zijn. Vragen? Onze adviseurs staan voor jullie klaar.

Sander Mooij                    sander.mooij@kinggemeenten.nl                         2018: sander.mooij@vng.nl

Eelke Horselenberg         eelke.horselenberg@kinggemeenten.nl               2018: eelke.horselenberg@vng.nl

Mari-An  Gerits                mari-an.gerits@kinggemeenten.nl                        2018: mari-an.gerits@vng.nl

 
Mede mogelijk gemaakt door: