Kijken als een klant – publicatie klantgedreven dienstverlening

Hoe verbeter je als gemeente het online aanbod van producten en diensten? Welke verbeteringen hebben de meeste impact? Hoe zorg je dat inwoners en ondernemers echt centraal komen te staan bij de dienstverlening?

Het Kenniscentrum Dienstverlening geeft inzicht in wat beter kan én wat gemeenten concreet helpt bij het verbeteren van dienstverlening. In de publicatie 'Kijken als een klant' vertellen klanten van het kenniscentrum in tien interviews over wat de ondersteuning voor hun gemeente heeft betekend. Je leest waaruit het aanbod van het Kenniscentrum Dienstverlening bestaat en hoe dit je kan helpen om binnen de eigen gemeente concrete stappen te zetten.

Het enthousiasme dat uit de interviews spreekt, zien we terug bij veel medewerkers uit de ruim 200 gemeenten die al deelnamen aan ons aanbod. Tevreden zijn we pas als alle gemeenten erin slagen hun dienstverlening echt klantgedreven in te richten. Want dát is waar het volgens ons uiteindelijk om draait: tevreden ondernemers, tevreden inwoners en tevreden ambtenaren.

Om dit effect goed in beeld te brengen en concreet te kunnen sturen, heeft KING naast het Kenniscentrum samen met ICTU Vensters voor Dienstverlening ontworpen. Vensters stelt u als gemeentesecretaris en het directie/managementteam in staat om op basis van concrete resultaten van de dienstverlening inzicht te krijgen in het eigen functioneren, dit te vergelijken met dat van andere gemeenten, maar vooral op datagedreven te sturen op echt klantgedreven dienstverlening. Vensters verschaft op managementniveau inzicht op het brede spectrum van dienstverlening en de huidige deelnemers tonen zich zeer tevreden over de inzichten die het verschaft.

Meer informatie?

Bel Leonie Brouwer (projectmanager Kenniscentrum Dienstverlening) via 06 100 63 167, mail haar via dienstverlening@kinggemeenten.nl of kijk op www.kinggemeenten.nl/kenniscentrumdienstverlening
Mede mogelijk gemaakt door: