Samenwerken bij contracteren van zorg en jeugdhulp

Als je, als gemeente, de administratie, informatievoorziening en financiële controle-afdelingen betrekt bij de inkoop en contractering van Wmo en jeugdhulp beperk je de administratieve lasten in het sociaal domein. De administratieve processen tussen gemeente en zorgaanbieders verlopen dan soepeler. Zowel gemeenten als aanbieders hebben hier baat bij.

Sluit jouw gemeente in 2018 nieuwe contracten af met aanbieders van Wmo en jeugdhulp? Het advies vanuit het programma i-Sociaal Domein is: zorg voor interne afstemming in de eigen organisatie. Bekijk samen de impact van contractbepalingen op de werkprocessen van beleid, uitvoering en financiële controle. En maak gebruik van landelijke standaarden en voorzieningen zodat aanbieders niet voor elke gemeente een aparte werkwijze hoeven te hanteren als het gaat om informatievoorziening.
De terugkoppeling van de verschillende afdelingen op de uitvoerbaarheid van contractbepalingen levert waardevolle informatie op. Deze informatie kun je als gemeentesecretaris weer gebruiken voor het adviseren van het bestuur.

Programma i-Sociaal Domein adviseert deze integrale aanpak in het proces van contract tot controle op basis van ervaringen van gemeenten en aanbieders. Het programma ondersteunt gemeenten en aanbieders in de eerste helft van 2018 bij het samen beperken van administratieve lasten.
Kijk voor meer informatie op www.i-sociaaldomein.nl of bel een van de regionale implementatieadviseurs van het programma.
Reinier ter Kuile, programmadirecteur i-Sociaal Domein, een gezamenlijk programma van de VNG en zes brancheorganisaties van zorgaanbieders info@i-sociaaldomein.nl
Mede mogelijk gemaakt door: