Uit het College van Arbeidszaken

Collega’s Luuk Heijlman en Nico Versteeg melden jullie graag het volgende uit de CvA-vergadering van gisteren.

Nieuwe CAO gemeenteambtenaren

Het onderhandelaarsakkoord (zie media) wordt unaniem gedragen door het CvA. Dit betekent dat een ledenraadpleging in gang kan worden gezet. De afspraken over payroll en mbt de financiën zullen goed toegelicht worden in de ledenbrief. De ledenraadpleging loopt naar verwachting tot september ivm de zomervakanties. Definitief zal het akkoord dus pas in oktober zijn.

Normalisatie & vernieuwing

In 2020 moet de ambtenarenstatus verdwijnen. Het CvA bereidt de operatie naar nieuwe afspraken tussen werkgevers en werknemers voor.

Op 1 december bij de BALV zullen gemeenten moeten kiezen op welke manier de CAO na de normalisatie tot stand komt. Vooralsnog lijkt iedereen te koersen op een sectorbrede CAO voor gemeenten welke waarschijnlijk door de VNG gesloten moet worden (zoals nu ook het geval is).

Zoektocht is nog wel hoe om te gaan met GR'n en wat dat betekent voor het CAO proces. Echter ook daar verwachten we dat het ongeveer zoals nu blijft: GR'n kunnen vrijwillig aansluiten cq 'volgen' (en we zitten zelf in de besturen daar, dus we zitten aan het stuur).

De normalisatie (omzetten CAR UWO naar burgerlijk wetboek teksten etc) is al dusdanig complex (en we hebben de vakbonden hierbij nodig) dat het overhoop halen hiervan geen begaanbare weg is (dus alleen technische omzetting en helderdere teksten). We verwachten dat de bonden hun focus richten op behoud van rechten. Dus zal de focus van de normalisering daar moeten komen te liggen om het proces op tijd af te kunnen ronden.

Tegelijk willen we het werken aan de broodnodige vernieuwing niet stilzetten. Daarom vandaag in het CvA afgesproken dat we, mede op basis van een voorzet van een aantal gemeenten, parallel aan een vernieuwingsagenda gaan werken en kijken hoe we die liefst gekoppeld aan de genormaliseerde CAO in de jaren na 1 januari 2020 gaan gebruiken als agenda voor de CAO ontwikkeling. Hiervoor was unaniem steun in het CvA.
Mede mogelijk gemaakt door: