Mijlpaal! Landelijke voorziening Digitale Aangifte Overlijden beschikbaar

Sinds 1 juni 2017 is de landelijke voorziening ‘Digitale Aangifte Overlijden’ beschikbaar. Met deze voorziening kunnen begrafenisondernemers 24x7 aangifte van overlijden doen bij iedere gemeente die dit formulier in gebruik heeft. Gemeenten kunnen gratis gebruik maken van dit standaard formulier en worden door KING begeleid in de aansluiting op de centrale voorziening. Bij de eerste gemeenten uit de pilotgroep is de aansluiting al gerealiseerd! De livegang van de landelijke voorziening is echt een mijlpaal. Voor het eerst is het gelukt om een initiatief uit 1 gemeente beschikbaar te maken in heel Nederland. Vanuit Samen Organiseren en de Digitale Agenda 2020 zijn we er heel trots op dat het is gelukt: 1x ontwikkelen, 388x gebruiken!

Soms begint innovatie bij één gemeente en bij één persoon die een vraag krijgt van een ondernemer. Dat is het verhaal achter de landelijke voorziening Digitale Aangifte Overlijden. Gerard Velders, senior medewerker Burgerzaken bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, kreeg de vraag van een uitvaartondernemer of de gemeente niet wat sneller de aangifte overlijden kon afhandelen, want nu was hij altijd net te laat om van de eerste vijftien minuten gratis parkeren te profiteren. Met de landelijke voorziening kan de aangifte geheel online. In het werkproces zijn overbodige stappen geschrapt en is wat overbleef gedigitaliseerd. Uitvaartondernemers hoeven nu niet meer op het gemeentehuis te komen om een overlijden aan te geven, maar doen dit online in een beveiligde omgeving. De winst van deze dienstverlening ligt voornamelijk bij de ondernemers: het scheelt hen in ‘s-Hertogenbosch ongeveer anderhalf uur per aangifte; in grote gemeenten kan dat vanwege de reistijd oplopen tot vier uur.

 In de pilot Digitale Aangifte Overlijden is goed duidelijk geworden waar gemeenten tegenaan lopen als zij hun digitale dienstverlening willen verbeteren. Het zijn vooral wettelijke bepalingen die volledige online dienstverlening in de weg staan. Zoals het woord ‘schriftelijk’. Vanuit Samen Organiseren is er hard gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen. En is een koppelvlakspecificaties ontwikkeld voor de koppeling tussen de landelijke voorziening en het gemeentelijke systeem waarin het overlijden wordt geregistreerd. De inhoud van de koppelvlakken moet nog worden herzien naar aanleiding van StUF 3.02 zodat aangesloten kan worden bij de vernieuwing van de basisregistraties. 

Vanuit Samen Organiseren wordt eraan gewerkt om als gemeenten onze krachten te bundelen om gezamenlijk met de leveranciers afspraken te maken over de aanschaf van koppelvlakken. Een gemeente die Digitale Aangifte Overlijden wil invoeren en het standaardformulier gaat gebruiken, kan dit hier laten weten. Het KING-implementatieteam neemt contact op met deze gemeente en biedt implementatieondersteuning.

Meer achtergrondinformatie: https://www.kinggemeenten.nl/digitale-agenda-2020/nieuws/makkelijker-en-beter-als-we-het-samen-doen
Mede mogelijk gemaakt door: