Interview vertrekkend gs Francois Lauret

Een interview met Francois Lauret (vertrekkend gs Terneuzen), die vanaf 1 juli 2017 van een welverdiend pensioen gaat genieten

Voordat je gemeentesecretaris werd heb je veel andere (senior)adviesfuncties bekleed en was je concerncontroller bij Terneuzen. Sinds 2002 in de rol van beoogd gemeentesecretaris en daarna gemeentesecretaris.

Waarom Terneuzen? En waarom gemeentesecretaris?

Ik heb voor Terneuzen gekozen omdat dit een gemeente was waar ik in het verleden regelmatig kwam en altijd een goed gevoel had over de wijze waarop men met elkaar omging. Dat viel in het vervolg overigens wel wat tegen. Feitelijk was ik voornemens weer te vertrekken toen de functie van gemeentesecretaris vrij kwam. De functie naar mijn mening om het gedrag van een organisatie te beinvloeden. Het was wel verrassend dat ik vervolgens als volslagen outsider toch werd benoemd.

Heb je ooit het idee gehad om daar weg te gaan?

Zie ook hierboven. Later werd extern geconstateerd dat de herindeling als beoogd gemeentesecretaris naar verwachting had getrokken. Ik heb daarna diverse aanboden gekregen om dit ook elders te doen. Maar gezien onze roots lag dat minder voor de hand.

Wat is het leukste aan het vak van gs?

Het vak bevat een groot scala aan onderwerpen en gaat altijd over mensen. Heel boeiend en interessant. Niets is zo interessant als het menselijk gedrag.

Wat het minst / het meest lastig aan het vak?

Tegelijkertijd is dat menselijk gedrag het meest lastige, menselijk gedrag laat zich moeilijk voorspellen en vraagt daarom veel improvisatie.

Heb je veel gehad aan je collega’s in de kring en in het land?

Het inhoudelijk overleg op allerlei plaatsen met diverse collega’s heeft mij altijd veel gebracht. Toch constateer ik nog een forse terughoudend om jezelf in die contacten kwetsbaar op te stellen. Als we dat meer zouden doen, dan konden we nog meer leren van elkaar.

Je hebt veel werk verricht voor de VGS, zowel als congresorganisator, als AB lid en als VNG commissielid. Wat maakte dat je bereid was hier veel energie en tijd in te stoppen?

Ik vind al die zaken rond ons beroep geweldig interessant en voel mij zeker verplicht daar een goede bijdrage aan te leveren. Ik heb dat altijd met veel plezier gedaan.

Heb je nog tips voor je collega’s?

Keep ik simple.

En tot slot ……………… per 1 juli a.s. met pensioen en waar ga jij je dan mee bezig houden?

Ik ga eerst proberen tot een nulpunt te komen, vakantie vieren, wielrennen kijken en daarna ga ik eens kijken of ik op een beperkt aantal vlakken nog een bijdrage kan leveren. Aanbod is groot, het is zaak daar het juiste uit te kiezen. 
Mede mogelijk gemaakt door: