Een veilige infrastructuur voor alle gemeenten

Met de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) krijgen gemeenten een robuuste en veilige digitale infrastructuur, die een moderne basis is voor de gemeentelijke dienstverlening en die samenwerking ondersteunt. Pieter Jeroense, gemeentesecretaris van Alphen aan den Rijn, vertelt waarom je hier als gemeente aan mee wilt doen.

 

Veilige basis
Jeroense: “We regelen als gemeenten nu onze infrastructuur en informatievoorziening individueel. Het is best ingewikkeld om dat allemaal goed te doen, zowel technisch als op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Het wordt voor ons gemakkelijker èn beter als we dat samen organiseren.” Gemeenten hebben VNG en KING met het programma Digitale Agenda 2020 en de werkwijze Samen Organiseren opdracht gegeven om te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) is zo’n voorziening: een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waarmee samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en makkelijker wordt. Deze infrastructuur vormt de basis van een moderne gemeentelijke dienstverlening en neemt gemeenten de zorg uit handen om zelf zo’n infrastructuur in te kopen.

Gezamenlijke inkoop
De GGI bestaat uit een aantal onderdelen, die stapsgewijs worden ontwikkeld en waarvan een aantal inmiddels concreet wordt uitgewerkt. Zoals de gezamenlijke inkoop van een beveiligd gemeentelijk datanetwerk. En govroam, een voorziening waarmee elke ambtenaar altijd automatisch een veilige dataconnectie via wifi heeft, ongeacht de gemeente waar hij of zij is. De GGI is onderdeel van het programma Digitale Agenda 2020. Het is de bedoeling dat de GGI uitgroeit tot een gemeentelijke infrastructuur die gemeenten toegang biedt tot toepassingen van leveranciers. Ze kunnen deze toepassingen dan via de GGI gebruiken, wat betekent dat deze aan de standaarden voldoen omdat ze anders niet tot de GGI worden toegelaten. Dat zal onder meer het uitwisselen van gegevens gemakkelijker maken.

Samen innoveren
De GGI is een moderne technische basis voor de gemeentelijke dienstverlening en zal gemeenten ook in staat stellen om beter samen te innoveren, denkt Jeroense. “Het wemelt in het land van goede ideeën en innovatieve projecten. Het is zonde als we die niet met elkaar delen. Met zo’n gezamenlijke infrastructuur kunnen we initiatieven makkelijker delen, sneller verder ontwikkelen en standaardiseren, zodat alle gemeenten ze kunnen gebruiken.”

Meer grip op de IT-markt
Met de GGI wordt het gegevensverkeer en de IT-infrastructuur van gemeenten veiliger, besparen gemeenten kosten en voldoen ze aan de informatiebeveiligingseisen. Het is bovendien een vorm van samenwerking die gemeenten meer grip geeft op de IT-markt, omdat ze als één opdrachtgever optrekken. Dat zijn een aantal belangrijke argumenten die ervoor pleiten dat je hier als gemeente aan mee wilt doen.

Meer informatie en meedoen met (onderdelen van) de GGI:

https://www.da2020.nl/Optimaliseren-van-gemeenschappelijke-infrastructuur
Of mail naar: peter.klaver@kinggemeenten.nl
Mede mogelijk gemaakt door: