Meer aandacht voor zorg door slim berichtenverkeer

Als gemeentesecretaris heb je vast gemerkt dat de administratieve lasten zijn toegenomen sinds de decentralisaties in het sociaal domein. Om deze administratieve lasten te beperken maken steeds meer gemeenten gebruik van het geautomatiseerd berichtenverkeer. Denk bijvoorbeeld aan de Groningse gemeenten Veendam en Pekela. Zij hebben minder handmatig werk aan het afhandelen van de facturen van zorgaanbieders sinds zij het iWmo-berichtenverkeer hebben ingevoerd. Bijkomend voordeel is dat hun informatiepositie verbeterd is. Beide gemeenten hebben door het jaar heen een duidelijker beeld van de besteding van de budgetten.

Om de taken op het gebied van Wmo en jeugdzorg uit te voeren, is uiteraard bij gemeenten veel aandacht voor beleid. Zo kan het ook goed zijn om aandacht te besteden aan de processen zoals het toewijzen van zorg, het declareren en factureren van zorg en de financiële controle het geautomatiseerd berichtenverkeer te gebruiken via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk).

Zorgaanbieders die regionaal werken hebben immers te maken met veel verschillende gemeenten. Het GGk beperkt hun administratieve lasten als gemeenten gebruik maken van het berichtenverkeer. Zo hebben de zorgaanbieders meer tijd voor het verlenen van zorg, hun kerntaken.

Als gemeentesecretaris heb je een unieke en belangrijke rol: je kunt regionale partners bijeenbrengen en ook de verschillende afdelingen van de gemeente bij elkaar brengen. Waarschijnlijk doe je dat al. Samenwerking tussen inkoop, beleid en uitvoering is immers essentieel voor het succes. Als gemeente heb je de beleidsvrijheid in het sociaal domein om zorginhoudelijk en aan de voorkant van het proces de zaken net anders aan te pakken dan een gemeente verderop. Maar in de administratie en ICT is het niet nodig om je als gemeente te onderscheiden van de anderen. Daar liggen juist de kansen om samen te werken en te organiseren.

Meer informatie:

Kijk op Berichtenverkeer iWmo en iJw
Of mail naar: Annemiek.Meijburg@kinggemeenten.nl
Mede mogelijk gemaakt door: