Duurzame inzetbaarheid: doorpakken!

OpleidingbeeldOnderzoek naar duurzame inzetbaarheid onder gemeentesecretarissen

Invultijd: 6-7 minuten

Deadline: 30 juni 2017

Rapportage resultaten: september 2017


Hoe doe je dat: je organisatie wendbaar maken om te kunnen aansluiten op maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen? Digitalisering, informatisering, versnelling van innovatie en flexibilisering zijn ontwikkelingen die aan de gemeenteambtenaar compleet andere eisen stellen dan pakweg 10-15 jaar geleden. Neem daarbij de ingrijpende veranderingen in de arbeidsmarktsituatie: VUT regelingen zijn afgeschaft en de AOW-leeftijd stijgt. Het gevolg is dat de arbeidsparticipatie van ouderen fors toeneemt (landelijk 55+: in 1996 30%, in 2015 70%).

Dit doet iets met de mensen die werken in gemeenten. Een baan voor het leven is passé, die wetenschap dringt langzaam door. Maar wat is het alternatief, wetende dat een loopbaan van 50 jaar de standaard gaat worden? Heb jij een goed beeld van de opgave rondom duurzame inzetbaarheid? Waar investeer je in? En op welk onderdeel heb je ondersteuning nodig?

Deze vragen zijn de reden dat KING, in samenwerking met de VGS, een onderzoek doet onder gemeentesecretarissen. Duurzame inzetbaarheid wordt verkend vanuit 3 perspectieven: werkgeverschap, leiderschap, vakmanschap. De uitkomsten van het onderzoek koppelen we terug naar de VGS-leden, via de nieuwsbrief en op het VGS-congres.

Doe mee en vul het onderzoek in via https://formulieren.kinggemeenten.nl/GS_duurzaamheid​ vóór 30 juni 2017
Mede mogelijk gemaakt door: