Postieve aanpassing WNT

Natuurlijk hopen wij dat niemand met ontslag en de WNT in aanraking komt. Helaas kan dit zomaar gebeuren. Achter de schermen werkt de VGS aan betere en meer heldere regelgeving, en met succes! Vorige week heeft het ministerie BZK een groot aantal documenten gepubliceerd die samenhangen met de inwerkingtreding van de Evaluatiewet per 1 juli. Op het punt van de WNT heeft BZK in positieve zin de beleidsregel over non-activiteit topambtenaren aangepast.

Er is ingespeeld op een tweetal uitspraken van rechters over non-activiteit en geconcludeerd dat er (inderdaad) sprake kan zijn van noodzakelijke non-activiteit om tot een overeenkomst te komen. Er mag nu (mits onder protest etc.) 3+3 maanden onderhandeld en overlegd worden zonder dat dit ten laste gaat van de ontslagvergoeding. De VGS zal binnenkort de wijziging aanbrengen in haar factsheet WNT.

Je kunt de hele beleidsregel hier vinden (zie § 4. Non-activiteit)

Meer achtergrond kun je vinden via topinkomens.

 
Mede mogelijk gemaakt door: