Commissies VNG

Sinds 2014 is de VGS in alle VNG commissie vertegenwoordigd. In de commissie Dienstverlening en Informatie (D&I) zelfs 4 gemeentesecretarissen. Ook zijn er vier collega’s als adviseur voor het Collega van Arbeidszaken.

Met deze collega’s is een whatsapp groep gevormd om elkaar goed te informeren over wat speelt in de commissies en het bestuur. Ook treffen zij zich na de commissievergaderingen van de VNG aan de lunchtafel van de VGS. Hiermee proberen we de onderlinge uitwisseling tussen de diverse commissies te vergroten over die zaken die voor de VGS en vooral voor haar leden actueel en van belang zijn. Daarnaast hebben zij twee keer per jaar (voorafgaand of aansluitend aan het VNG congres of BALV) een gezamenlijk overleg met de voorzitter van de VGS om zaken af te stemmen. Op 8 juni 2016 was zo’n overleg waarbij de onderstaande foto is gemaakt.

 

De volgende VGS-leden zitten in de commissies VNG:

       
commissie vertegenwoordiger VGS plaats mailadres
       
Internationaal  Frans Mencke Hoorn f.mencke@hoorn.nl
VNG Bestuur Piet Buijtels Maastricht piet.buijtels@maastricht.nl
Achiefcommissie Herman Romeijn Leiderdorp h.romeijn@leiderdorp.nl
Bestuur en Veiligheid Jan Nauta Leiden j.nauta@leiden.nl
D&I Jan Kerkhof Nunspeet j.j.kerkhof@nunspeet.nl
D&I Wilma Atsma Bloemendaal w.atsma@bloemendaal.nl
D&I Marcel Meijs  Tilburg marcel.meijs@tilburg.nl
D&I in te vullen na verkiezingen    
Gemeentefinanciën Sylvester ter Wal Hulst s.ter.wal@gemeentehulst.nl
Milieu, Energie, Mobiliteit Cees Vermeer Breda c.vermeer@breda.nl
Werk en inkomen Anne de Baat Rijswijk a.de.baat@capelleaandenijssel.nl
CvA Luuk Heijlman Ouder-Amstel l.heijlman@ouder-amstel.nl
CvA Christian van den Berg Overbetuwe c.berg@overbetuwe.nl
CVA Wim van Twuijver Alkmaar WvanTwuijver@alkmaar.nl
CvA Nico Versteeg Lelystad n.versteeg@lelystad.nl
Ruimte en Wonen Reindert Hoek Leeuwarden reindert.hoek@leeuwarden.nl
Gezondheid en Welzijn Peter Teesink Groningen peter.teesink@groningen.nl
Onderwijs, Cultuur en Sport Paul de Ridder Oosterhout p.de.ridder@oosterhout.nl
BBV Theo Dijkstra Assen t.dijkstra@assen.nl
  Ingrid Vogel VGS ingrid@gemeentesecretaris.nl
  Sander van Waveren VGS sander@gemeentesecretaris.nl
  Gabrielle Haanen VGS g.haanen@utrecht.nl

Denk jij deze collega’s te kunnen helpen bij de uitvoering van hun commissielidmaatschap, voel je dan vrij om contact op te nemen.
Mede mogelijk gemaakt door: