Commissies VNG

Sinds 2014 is de VGS in alle VNG commissie vertegenwoordigd. In de commissie Dienstverlening en Informatie (D&I) zelfs 4 gemeentesecretarissen. Ook zijn er vier collega’s als adviseur voor het Collega van Arbeidszaken.

Met deze collega’s is een whatsapp groep gevormd om elkaar goed te informeren over wat speelt in de commissies en het bestuur. Ook treffen zij zich na de commissievergaderingen van de VNG aan de lunchtafel van de VGS. Hiermee proberen we de onderlinge uitwisseling tussen de diverse commissies te vergroten over die zaken die voor de VGS en vooral voor haar leden actueel en van belang zijn. Daarnaast hebben zij twee keer per jaar (voorafgaand of aansluitend aan het VNG congres of BALV) een gezamenlijk overleg met de voorzitter van de VGS om zaken af te stemmen. Op 8 juni 2016 was zo’n overleg waarbij de onderstaande foto is gemaakt.

 

Het overzicht van de commissies:

commissie

vertegenwoordiger VGS plaats mailadres

Internationaal 

Frans Mencke Hoorn f.mencke@hoorn.nl

VNG Bestuur

Piet Buijtels Maastricht piet.buijtels@maastricht.nl

Achiefcommissie

Herman Romeijn Leiderdorp h.romeijn@leiderdorp.nl

Bestuur en Veiligheid

Jan Nauta Leiden j.nauta@leiden.nl

College van Arbeidszaken

Luuk Heijlman Ouder-Amstel l.heijlman@ouder-amstel.nl

Dienstverlening & Informatiebeleid

Jan Kerkhof Nunspeet j.j.kerkhof@nunspeet.nl

Dienstverlening & Informatiebeleid

Pieter Jeroense Alphen ad Rijn pjeroense@alphenaandenrijn.nl

Dienstverlening & Informatiebeleid

Jan van Ginkel Schiedam jc.v.ginkel@schiedam.nl

Dienstverlening & Informatiebeleid

Marcel Meijs  Enschede m.meijs@enschede.nl

Gemeentefinanciën

Francois Lauret Terneuzen f.lauret@terneuzen.nl

Milieu, Energie, Mobiliteit

Cees Vermeer Breda c.vermeer@breda.nl

Werk en inkomen

Anne de Baat Rijswijk adbaat@rijswijk.nl
  Gabrielle Haanen VGS gabrielle.haanen@tilburg.nl

College van Arbeidszaken

Christian van den Berg Overbetuwe c.berg@overbetuwe.nl

College van Arbeidszaken

Wim van Twuijver   WimvanTwuijver@alkmaar.nl

College van Arbeidszaken

Nico Versteeg Lelystad n.versteeg@lelystad.nl

Ruimte en Wonen

Reindert Hoek Leeuwarden reindert.hoek@leeuwarden.nl

Zorg en Welzijn

Peter Teesink Groningen peter.teesink@groningen.nl
Onderwijs, Cultuur en Sport Paul de Ridder Oosterhout p.de.ridder@oosterhout.nl

BBV

Theo Dijkstra Assen t.dijkstra@assen.nl

Ondersteuning VGS

Ingrid Vogel VGS ingrid@gemeentesecretaris.nl
  Sander van Waveren VGS sander@gemeentesecretaris.nl

Denk jij deze collega’s te kunnen helpen bij de uitvoering van hun commissielidmaatschap, voel je dan vrij om contact op te nemen.
Mede mogelijk gemaakt door: