Inspiratiebijeenkomst Digitale innovatie: zijn wij er klaar voor?

Plaats: Provinciehuis Brabant
Starttijd: 15:00, 07 november 2018
Eindtijd: 19:00, 07 november 2018

In deze inspiratiebijeenkomst staat digitale innovatie centraal. De digitale burger en digitale organisaties veranderen ons speelveld fundamenteel. Het huidige perspectief van het digitaliseren van de eigen organisatie verschuift naar dat van de organisatie als onderdeel van een groter netwerk. Wat betekent het invoegen van inwoners, organisaties en ondernemers in processen van beleid en besluitvorming en van dienstverlening? In een wereld waarin digitalisering en dataficering de default zijn? Voor welke afwegingen komen we te staan?
 

We wisselen in een gevarieerd programma met elkaar uit wat digitale innovatie en dataficering aan verandervermogen vraagt van je organisatie. En stellen onszelf de vraag: wat betekent dit voor de rol van gemeentesecretaris? Met spreker Martijn Hartog van het eSociety Instituut  http://www.esocietyinstituut.nl/

 

Programma           

15.00  

Inloop met koffie & thee

15.15 

Welkom en introductie
Jeroen Smarius, directielid Provincie Noord-Brabant met 30 jaar gemeentelijke ervaring

15.30  

 

Inleiding op het inhoudelijk programma

Mari-An Gerits en Maike Popma, VNG realisatie

15.45  

Een casus uit de gemeentelijke of provinciale praktijk;
op ontdekkingstocht door data, technologie, nieuwe kansen en dilemma’s      

16.00  

Digitale innovatie, de invloed van de digitale burger en digitale dialogen op de overheid

Martijn Hartog, eSociety Instituut

16.45  

Gesprekken in subgroepen

Martijn Hartog, Mari-An  Gerits en Maike Popma.

17.45  

Reflecties en vragen

18.15  

Afsluiting & licht diner

19.00  

Einde

 

Aanmelden

Aanmelden kan via vgs@gemeentesecretaris.nl.

Deelname is kosteloos. Er zal een lichte maaltijd worden geserveerd. Geef a.j.b dieetwensen door bij de aanmelding.


Mede mogelijk gemaakt door: