Inspiratie bijeenkomst 'Digitale innovatie: zijn wij er klaar voor?'

Plaats: Provinciehuis Brabant
Starttijd: 15:00, 07 november 2018
Eindtijd: 19:00, 07 november 2018

In deze inspiratiebijeenkomst staat digitale innovatie centraal. De digitale burger en digitale organisaties veranderen ons speelveld fundamenteel. Het huidige perspectief van het digitaliseren van de eigen organisatie verschuift naar dat van de organisatie als netwerk. Wat betekent het invoegen van inwoners, organisaties en ondernemers in processen van beleid en besluitvorming en van dienstverlening? In een wereld waarin digitalisering en dataficering de default zijn? Of om met Zomergast en internetpionier Marleen Stikker te spreken: “niet alles wat technologisch kan, moet”.

We wisselen in een gevarieerd programma met elkaar uit wat dat aan verandervermogen vraagt van je organisatie. En stellen onszelf de vraag: wat betekent dit netwerkend werken voor de rol van gemeentesecretaris?

Programma

15.00   Inloop met koffie & thee

15.15   Welkom en introductie in het thema door gastheer Jeroen Smarius, vanuit zijn ervaring: 6 maanden provincie versus 30 jaar gemeenten.

15.30   Inleiding op het inhoudelijk programma door Mari-An Gerits en Maike Popma, VNG realisatie

15.45   Casus: Smart WayZ, op ontdekkingstocht door data, techniek en mobiliteit door Marc Glaudemans of Michèle Vlug, directielid Provincie Noord-Brabant
            (Of een andere casus waarin digitalisering en dataficering tot andere opgaven en dilemma’s leidt)

16.00   Ontwikkelingsbeeld: Digitale Innovatie, een agenda voor een decennium, spreker Martijn den Hartog (o.v.)

16.45   Gesprekken in subgroepen, begeleid door Martijn den Hartog, Mari-An  Gerits en Maike Popma.

17.45   Reflecties en vragen

18.15   Afsluiting & licht diner

19.00   Einde
 

Aanmelden

Aanmelden kan via vgs@gemeentesecretaris.nl.

Deelname is kosteloos. Er zal een lichte maaltijd worden geserveerd. Geef a.j.b dieetwensen door bij de aanmelding.


Mede mogelijk gemaakt door: