Is jouw gemeente een goede opdrachtgever?

Plaats: Muntgebouw, Leidseweg 90 in Utrecht
Starttijd: 15:30, 13 september 2018
Eindtijd: 19:00, 13 september 2018

Tot 70% van een gemeentebegroting gaat naar bedrijven die uitvoering geven aan het beleid van de gemeente: sociaal domein, infrastructuur, voorzieningen. Dat is geen verrassing voor VGS-leden. Deze bedrijven geven invulling aan de ambities van uw gemeenten op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, innovatie of transitie. Goed opdrachtgeverschap is de basis voor het realiseren van die ambities en doelstellingen. Alleen door op de juiste wijze uit te vragen, de markt aan te sturen en contracten te managen, kun je als opdrachtgever een voortrekkers- of voorbeeldrol vervullen. Maar hoe veranker je professionele inkoop en opdrachtgeverschap in de organisatie?

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden en de VGS nodigen je uit om hierover van gedachten te wisselen met collega-secretarissen op 13 september a.s. tijdens de bijeenkomst Publiek opdrachtgeverschap in Utrecht, van 16.00 – 19.00 u, inclusief dinerbuffet.


Wetenschap en praktijk

Marleen Hermans, Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft verzorgt deze middag een inleiding over recent onderzoek van de TU Delft naar de inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties. Aansluitend volgen 2 cases van gemeenten op het gebied van sociaal domein en circulair inkopen, met ruimte voor vragen en discussie.


Beter Aanbesteden

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Actieagenda Beter Aanbesteden, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Beter Aanbesteden is erop gericht om aanbesteden in de praktijk beter, slimmer en makkelijker te maken voor zowel overheden als ondernemers. In de gezamenlijke Actieagenda Beter Aanbesteden hebben vertegenwoordigers uit overheid en bedrijfsleven 23 acties verdeeld over 12 thema’s geformuleerd. 

Meer over Beter Aanbesteden


Aanmelden

Aanmelden kan via vgs@gemeentesecretaris.nl. Uiterlijk 2 weken voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met meer informatie, onder meer over de cases. Geeft u eventuele dieetwensen a.u.b. aan bij de aanmelding. De bijeenkomst is kosteloos. 

 


Mede mogelijk gemaakt door: