Data –here to stay- wat doet dat met ons werk?

Plaats: Provincie huis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch
Starttijd: 15:00, 30 mei 2018
Eindtijd: 19:15, 30 mei 2018


De bijeenkomst is een samenwerking van oud-VGS collega Jeroen Smarius nu werkzaam bij de provincie Noord-Brabant, Mari-An Gerits en Maike Popma, beiden van VNG-Realisatie.

Gastheer Jeroen Smarius is, na 30 jaar in gemeenten te hebben gewerkt, 3 maanden geleden toegetreden tot de directie van de provincie Noord-Brabant. Een andere positie, ook een ander perspectief? In elk geval is het fenomeen ‘data’ op de provinciale burelen net zo alomtegenwoordig  als in gemeenteland. Tijd voor een verdieping en een intercollegiaal gesprek.

In deze inspiratiebijeenkomst gaat het over data: in de meest precieze vorm qua betekenis en de meest ruime zin van toepassen van open data.

We wisselen in een gevarieerd programma met elkaar uit wat de hedendaagse rol van data is. En stellen ons de vraag: wat doet dit met het werk in de publieke sector en met onze leidinggevende rol?

We zoomen in op drie elementen:

  •  Zijn we ons bewust van de alomtegenwoordigheid van data en wat data doen met ons gedrag? #data awareness;
  • Hoe gaan we op een ethisch verantwoorde manier om met data, verder kijkend dan de tegenstelling veiligheid-privacy? #ethisch beslismodel;
  • Als we het over data hebben, waar hebben we het dan over? #data ontologie.


En doen dat vanuit 2 perspectieven:

  • een ervaringsverhaal;
  • een praktijkcasus.
     

Aanmelden kan via vgs@gemeentesecretaris.nl

 


Mede mogelijk gemaakt door: