Ondermijnende criminaliteit

Plaats: De Observant, Amersfoort, Stadhuisplein 7
Starttijd: 15:30, 07 februari 2018
Eindtijd: 19:30, 07 februari 2018

De georganiseerde, ondermijnende criminaliteit grijpt in het hele land om zich heen. Niet voor niets is er in het regeerakkoord volop aandacht voor dit thema, met onder meer een ondermijningswet en een ondermijningsfonds. Vanwege de lokale worteling van ondermijnende criminaliteit in het hele land is de gemeentesecretaris een belangrijke actor in de aanpak.

De sprekers en gespreksleiders op 7 februari zijn vrijwel allen ervaringsdeskundigen of kenners van het specifieke takenpakket van de gemeentesecretaris. Op die manier kunnen we door middel van het uitwisselen van ervaringen en praktijkvoorbeelden een concreet handelingsperspectief bieden. Bijzondere gasten zijn ministers Ferdinand Grapperhaus en Kajsa Ollongren, die respectievelijk de inleiding en de afsluiting zullen verzorgen.

In het plenaire deel staan de aard en omvang van de problematiek en criminele inmenging op gemeentelijk niveau centraal. Tijdens de deelsessies gaan we met elkaar in gesprek over de strijd tegen ondermijnende criminaliteit als het gaat om de gemeentelijke organisatie, hoe verschillende gemeentelijke beleidsterreinen in elkaar grijpen en hoe weerbaarheid binnen de eigen organisatie versterkt kan worden. Wat is jouw rol hierin en wat zijn jouw mogelijkheden?

Het volledige programma (Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1):

15:30 – 16:00:    Inloop

16:00 – 16:05:    Welkomstwoord

16:05 – 16:25:    Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus

16:25 – 16:45:    Albert Bootsma (hoofd RIEC Oost-Nederland) ‘Aard en omvang van de
                           ondermijningsproblematiek’

16:45 – 17:05:    Jan Nauta (gemeentesecretaris Leiden) en Marjan Nekkers
                           (gemeentesecretaris Oost Gelre) ‘In gesprek over crimineleinmenging op 
                           gemeentelijk niveau en de bestrijding daarvan’

17:05 – 17:15:    Pauze

17:15 – 17:25:    Aan tafel en voorstelrondje

17:25 – 18:10:    Voorgerecht en deelsessie 1: Gemeenteorganisatie en eenheid van beleid. Aan de hand van
                           praktijkvoorbeelden (project Fabricius Velsen / stadsmariniers Rotterdam-Zuid)

18:00 – 18:10:    Tafelwissel en voorstelrondje

18:10 – 18:55:    Hoofdgerecht en deelsessie 2: Weerbaarheid gemeente en lokaal bestuur (tegendruk,
                           integriteit, bedreiging, screening, etc.) Aan de hand van praktijkvoorbeelden motorbendes
                           (Emmen)  en woonwagenkampen

18:55 – 19:15:    Afsluiting door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken)

19:15 – 19:30:    Nagerecht, koffie en uitloop

Je aanmelding ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 16 januari 2018 via vgs@gemeentesecretaris.nl (aan deelname zijn geen kosten verbonden).


Mede mogelijk gemaakt door: