Bijeenkomst Noordelijke kringen van gemeentesecretarissen ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ en ‘Samen Organiseren’

Plaats: Nieuw Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6, 9243 SH Bakkeveen
Starttijd: 16:45, 22 november 2017
Eindtijd: 20:00, 22 november 2017

Samen met de kringen van gemeentesecretarissen uit Friesland, Drenthe en Groningen organiseert de VGS een bijeenkomst voor de Noordelijke gemeentesecretarissen.

Wat staat er deze middag op het programma?

Programma 

16.45   Inloop met hapje en drankje

17.00   Opening door dagvoorzitter Sander Kastelein

17.10    ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ door Luuk Heijlman
             (gemeentesecretaris Ouder-Amstel)

18.00   Korte pauze (met drankje)

18.10   ‘Samen Organiseren’ door  Arthur Cremers (gemeentesecretaris Hollands Kroon)

19.00   Diner

20.00  Afsluiting  
 

Toelichting op programma:

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
De normalisering van het ambtenarenrecht komt eraan. Enerzijds is het een technische operatie: hoe zorgen we dat alle aanstellingen omgezet worden in overeenkomsten? Maar er komt meer bij kijken: wie sluit de CAO en wat zetten we daar in? Wat spreek je nog lokaal af en op welke regelingen val je terug? Hoe voorkomen we dat de (uitvoering van de) normalisering inzet wordt van de CAO-onderhandelingen? De VGS-leden in het College van Arbeidszaken houden zich daarmee bezig. Luuk Heijlman (gemeentesecretaris Ouder-Amstel) deelt de stand van zaken graag met jullie. Ook reacties op de inzet zijn welkom om te helpen de koers van de VGS te bepalen.

Samen organiseren
Werken vanuit de praktijk, goede voorbeelden snel opschalen en dubbelwerk voorkomen. Dat ligt voor de hand met 388 gemeenten, die veel taken gemeen hebben. Toch is dit om allerlei redenen lastig, soms door wet- en regelgeving, soms door een hang naar lokale autonomie. Het programma Samen Organiseren, waar de VNG ledenvergadering mee heeft ingestemd wil deze samenwerking versnellen. Met een flink budget en op afstand van de politiek, met focus op de uitvoeringspraktijk. VGS-leden stonden aan de basis hiervan en zijn in de Taskforce nauw betrokken bij de sturing en uitvoering. Arthur Cremers (gemeentesecretaris Hollands Kroon) maakt deel uit van deze Taskforce en hij gaat met u graag dieper op dit onderwerp in.

Samen organiseren biedt kansen. Maar hoe pakken we die samen? En hoe pak je die voor jouw gemeente? Daar hebben we het over!

Aanmelden
Wij verzoeken je als lid  van de kring uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe per mail aan te melden bij de VGS via mailadres:  vgs@gemeentesecretaris.nl

Graag aanmelden vóór 1 november a.s.. Graag ook even aangeven of je wel/geen dieetwensen hebt.


Mede mogelijk gemaakt door: