Afsluitende bijeenkomst van de 'Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager/professional'

Plaats: Societeit de Witte, Plein 24 in Den Haag
Starttijd: 14:30, 20 november 2017
Eindtijd: 17:30, 20 november 2017

Bijeenkomst ‘Professional in tijden van participatie en populisme, hoe gaan we om met waarden en kennis?’ 

Op 2 november is de afsluitende bijeenkomst van de 'Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager/professional'. Het thema dat centraal staat tijdens deze bijeenkomst zijn de toekomstige uitdagingen voor de overheidsprofessional. Aanleiding voor de bijeenkomst zijn de Overheidsawards die die dag worden uitgereikt aan de Overheidsmanager van het Jaar en de Beste Overheidsorganisatie van 2017. Een unieke gelegenheid waar wij graag op aansluiten tijdens deze afsluitende bijeenkomst van de ‘Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager’.
 
De VOM, VGS en stichting IKPOB blikken als initiatiefnemers van de Zoektocht graag met je terug op de vraag waarom we deze zoektocht in 2014 zijn gestart? Ook zullen we ons richten op de toekomst, immers de ‘Zoektocht naar het handwerk van de overheidsprofessional’ is een proces dat continu in beweging is.
 
Programma
We starten de bijeenkomst met lezingen door Paul ‘t Hart en Hans Boutellier, gericht op de huidige ontwikkeling van professionaliteit. Anno 2017 acteren we in een publiek landschap dat gekenmerkt wordt door ingrijpende ontwikkelingen aangeduid met de termen: ‘participatiesamenleving’, ‘informatie gedreven (technologische) sturing’ en ‘populisme’. Welke gevolgen heeft dit voor het handelen van de overheidsmanager en/of –professional?
 
Aan de slag!
Aanvullend bieden we je de mogelijkheid om in workshops met de auteurs van diverse publicaties uit de Zoektocht in gesprek te gaan. In deze workshops komen de drie belangrijkste thema’s uit deze Zoektocht aan bod:
·         Omgang met waarden door professionals
·         De Overheid (van de toekomst) en vakmanschap
·         Kennis delen en leren door professionals

In de workshops ga je in gesprek met auteurs die bijdragen op deze thema’s hebben geleverd, onder het motto: ‘Wat zal de toekomst brengen en vragen aan professionaliteit?’. Onder leiding van Roel in ’t Veld vindt een afsluitende reflectie plaats op de bevindingen uit de workshops.
 
Tot slot, sluit stichting IKPOB met deze bijeenkomst haar werkzaamheden af. IKPOB heeft zich sinds 2010 ingezet om de kwaliteit van het werken van de professional in het publieke domein te bevorderen. Roel in ’t Veld zal kort reflecteren op het werk van IKPOB in relatie tot het onderwerp van deze bijeenkomst. 
 
Heb jij je nog niet aangemeld voor deze bijeenkomst? Het aantal plaatsen is beperkt! Wees er dus snel bij. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@dezoektocht.info.

Tot dan!

Namens de organisatoren:
Sjaak van der Tak, voorzitter Stichting IKPOB
Mark Frequin, voorzitter VOM
Gabrielle Haanen, voorzitter VGS

 

 

                      


Mede mogelijk gemaakt door: