Terugblik VGS-uurtje ‘Weerbare Overheid tegen Ondermijnende Criminaliteit’

Afgelopen woensdag vond het VGS-uurtje ‘Weerbare Overheid tegen Ondermijnende Criminaliteit’ plaats. Een boeiend vraagstuk, waar gemeentesecretarissen steeds mee worstelen. Jolijn Broekhuizen, gespreksleider en die vanuit haar onderzoeken en de Leerkring Lokaal Weerbaar Bestuur veel ervaring heeft opgedaan met weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit, deelde interessante verhalen en stelde kritische vragen die de secretarissen aan het denken zetten.

Gemeentesecretarissen ervaren met name uitdagingen bij het vinden van de juiste balans tussen het waarborgen van weerbaarheid tegen criminaliteit en het bieden van toegankelijkheid aan de bewoners. Ook het gebruik van de Wet Bibob kwam ter sprake en het blijkt dat veel gemeenten, door gebrek aan kennis en menskracht, toch te weinig gebruik maken van dit instrument. Daarnaast is het voor veel secretarissen niet volledig helder waar de kwetsbare processen zitten in de organisatie. Er zijn ervaringen en handvatten gedeeld hoe je dit als gemeente, en vooral als gemeentesecretaris, inzichtelijk kan krijgen en hoe je hierop kunt acteren.

Het uurtje bood een waardevol platform voor het bespreken van deze uitdagingen en het delen van ervaringen. Als gemeentesecretarissen blijven streven naar een weerbare overheid, is het van belang om gezamenlijk oplossingen te vinden die zowel de veiligheid als de toegankelijkheid van de gemeenten waarborgen. Deze cruciale dialoog zal ongetwijfeld bijdragen aan het vormgeven van effectief beleid tegen ondermijnende criminaliteit.