rapport eigenstandig onafhankelijk

Reactie VvG op rapport ‘Eigenstandig en (on)afhankelijk, Nieuwe spelregels voor sterkere griffie(r)s’.

De vereniging van Griffiers heeft een reactie gegeven op de kamerbrief en op het rapport ‘Eigenstandig en (on)afhankelijk, Nieuwe spelregels voor sterkere griffie(r)s’ richting de minister. Zij ziet een groot aantal aanknopingspunten om de rol van de strategische griffier in het belang van vitale decentrale volksvertegenwoordigingen en de doorontwikkeling van de dualisering sterker en steviger te verankeren in wet- en regelgeving. Lees hier de volledige brief.