Op zoek naar leden voor denktraject

Voor het denktraject Toekomst decentraal bestuur zijn we nog op zoek naar drie gemeentesecretarissen die willen meedenken over dit onderwerp. De denksessie vindt plaats op donderdag 11 april van 14.00 – 17.00 uur, samen met burgemeesters, wethouders en raadsleden. Het onderwerp is toekomstig vakmanschap van de ambtsdragers in het decentrale bestuur. Dit onderwerp staat centraal in het denktraject dat de verschillende beroeps- en belangenverenigingen en de Argumentenfabriek zijn gestart.

Deze sessie is het vervolg van de sessie van 15 februari jl., waar is ingezoomd op welke waarden prioriteit hebben. In de sessie op 11 april gaan we naar de laatste denkstap van het project: uitwerken van handelingsperspectieven

Daarnaast zijn we op zoek naar één gemeentesecretaris voor de sessie op donderdag 16 mei 2024 van 14.00 – 17.00 uur, waar de handelingsperspectieven voor rijksoverheid en alle ambtsdragers bij elkaar komen.

Doe je mee? 
 
De denksessies vinden fysiek plaats, centraal in het land en wordt begeleid door De Argumentenfabriek. Aanmelden kan via VGS@gemeentesecretaris.nl