Geef je op voor de leergang De transformerende Gemeentesecretaris

Doe mee aan de leergang op 13 september (Amsterdam), 18 oktober (Leeuwarden) en 29 november (Tilburg).

Zijn we wel met de goede dingen bezig en maken we de organisatie écht klaar voor de toekomst? Hoe zetten we als leiders een meer fundamentele en dieperliggende transformatie in? Stel jij jezelf deze vragen ook regelmatig? Geef je dan op voor deze leergang. In drie inspirerende leerdagen op verschillende locaties ga je met ervaringsdeskundigen en collega’s aan de slag met organisatietransformatie op het gebied van organisatorische, digitale en maatschappelijke innovatie.

Zicht op transformatief leiderschap
Als gemeentesecretaris (samen met je directeur) krijg je:

  • een scherper veranderverhaal: meer inzicht in de samenhangende strategische organisatieopgave voor gemeenten en je hoe je die kunt gebruiken voor het aanscherpen van de opgave en perspectief. We gebruiken hier in de leerdagen casuïstiek voor uit de verschillende gemeentelijke domeinen;
  • een slimmere en werkende transformatie-aanpak: je krijgt elementen aangereikt die een organisatie nodig heeft om te transformeren en je reflecteert met andere deelnemers over hoe je eigen organisatie ervoor staat en wat de veranderopgave is;
  • meer zicht op wat transformatief leiderschap is: je ontmoet leiders van andere publieke organisaties die net als jij de transformatie van de organisatie vormgeven. Je leert de lessen die zij hebben getrokken en reflecteert op jouw stijl en keuzes in transformatief leiderschap.

Deelnemers beoordeelden de leergang in 2023 met een 8,2: “Mooi inzicht gekregen in veranderingen op informatievlak in organisatie en organisatieontwikkeling.”

De leergang wordt, naast de gastsprekers, begeleid door Jaring Hiemstra.

Enthousiast geworden? Lees meer over deze leergang of meld je direct aan.